VVD blij met meer smeerpalen

De VVD Voorne aan Zee is blij dat in de raad van donderdag 25 mei de motie omtrent het plaatsen van smeerpalen in heel Voorne aan Zee unaniem is aangenomen. Op initiatief van de VVD diende zij samen met de coalitiepartijen IBV, PVaZ en BVNL en andere ondertekenaars een motie in om zonnebrandcrèmepalen te plaatsen […]

VVD Voorne aan Zee blij met harmonisatie winkeltijden verordening

De VVD Voorne aan Zee vindt een gelijk speelveld voor alle ondernemers in Voorne aan Zee essentieel. De VVD Voorne aan Zee is om deze reden blij dat in de raadsvergadering van 25 mei de harmonisatie Verordening winkeltijden is behandeld en goedgekeurd. Dit naar aanleiding van vragen van de VVD Voorne aan Zee in de […]

VVD Voorne aan Zee wil messen op straat kunnen verbieden

De VVD wil een verbod mogelijk maken voor het dragen en meevoeren van messenen andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt op straat. Het gaatdaarbij om voorwerpen die niet vallen onder de Wapenwet, maar die als wapenkunnen worden gebruikt, zoals schroevendraaiers en priemen. Doordat dergelijkevoorwerpen niet onder de Wapenwet vallen, zijn ze niet bij […]

Een gezonde gemeente waar je kunt spelen, sporten en bewegen

Voorne aan Zee heeft een bloeiend verenigingsleven, waar we heel trots op zijn! Dat is een
belangrijke factor in het maatschappelijk middenveld.
Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning.

Een gemeente waar je fijn kunt opgroeien

Onderwijs en Cultuur

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. De gemeente helpt
daarbij, door een veilige en prettige omgeving aan te bieden waar kinderen op een prettige manier
kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat
en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp, liefst zo dicht mogelijk bij huis, zodat onze jeugd zo
normaal mogelijk kan opgroeien.

Liefdevolle zorg, dichtbij huis

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom wil de VVD goede en liefdevolle zorg,
waarin de inwoners centraal staan. Ideaal is het als je in je eigen buurt oud kunt worden, je bekende
buren kunt ontmoeten en elkaar kunt helpen.

Onderwijs geeft iedereen een gelijke start

Onderwijs en Cultuur

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start. Op school leren we kinderen
ook onze normen en waarden. Goed onderwijs is van groot belang voor het individu, maar ook voor
de gehele samenleving.

Trots op boeren en tuinders

Land- en tuinbouw levert een belangrijke economische bijdrage aan onze gemeente. Het hebben
bijna allemaal een vorm van gezinsbedrijven. Deze ondernemers verdienen een aparte paragraaf in
ons verkiezingsprogramma.

Iedereen is aan het werk, doet mee en integreert

Economie_en_Ondernemen

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact, leidt tot
zelfstandigheid en geeft eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn/haar steentje
bij aan de toekomst en de weerbaarheid van onze samenleving. Dat is goed voor onze gemeente,
maar ook goed voor deze mensen.

Culturele voorzieningen voor alle leeftijden

Onderwijs en Cultuur

De VVD vindt dat er in Voorne aan Zee gezorgd moet worden voor een rijk aanbod aan culturele
voorzieningen en evenementen voor alle leeftijden. De gemeente kan hiermee veel bezoekers
aantrekken. Daarin spelen horeca, musea, sportverenigingen, bibliotheken en culturele instellingen
een belangrijke rol.