Verkenning bestuurlijk toekomst Brielle

De Brielse politiek beslist naar verwachting in de eerste helft van 2020 over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Brielle. Alle gemeenteraadsleden willen samen met het college van burgemeester en wethouders graag met de Brielse inwoners in gesprek Zo kan er -mede op basis van ideeën en argumenten- uiteindelijk een afgewogen politiek besluit genomen worden: […]