Dit is de VVD Voorne aan Zee.

De VVD Voorne aan Zee is de liberale partij in Voorne aan Zee. Als lokale partij van de VVD, hebben wij korte lijnen met het waterschap, de provincie, eerste en tweede kamer. Hierdoor kan de VVD Voorne aan Zee zich optimaal inzetten voor de inwoners en ondernemers binnen Voorne aan Zee. Het werk van onze […]

Beschouwingen Begroting 2022 Gemeente Westvoorne

De gemeentelijke begroting is een richtinggevend document. Een belangrijk document omdat met de begroting inzichtelijk wordt gemaakt of het huishoudboekje op orde is van de gemeente Westvoorne. Een document wat ook naar de provincie Zuid Holland gaat en na goedkeuring uitgevoerd kan gaan worden door het college door middel van het maken van raadsvoorstellen die […]