Bestemmingsplan windmolens Haringvlietdam

n de raadsvergadering van 22 juni werd het bestemmingsplan windmolens Haringvlietdam behandeld. In de aanloop naar het debat werd op initiatief van de VVD een motie voorbereid, die uiteindelijk door bijna alle partijen werd onderschreven. Marco Mentink  kreeg  een compliment van de inspreker de heer  Henk Leegwater van de klankbordgroep  voor de wijze waarop hij heeft bijgedragen aan […]

Nieuwe VVD fractie in Waterschap Hollandse Delta.

VVD Leden verenigde vergadering waterschap Hollandse Delta

Op 15 maart 2023 kon iedereen, die in het gebied woont van Hollandse Delta zijn stem uitbrengen voor het nieuwe waterschapsbestuur.Op de kieslijst van VVD Hollandse Delta hadden zich vier kandidaten van ons Netwerk VVD Voorne aan Zee beschikbaar gesteld. De VVD heeft 30.748 stemmen opgehaald en heeft met deze uitslag drie zetels behaald in […]

Lopen wij tegen onze grenzen aan?

Terugkijkend op mijn leven heb ik nog nooit een periode meegemaakt met zoveel complexe problemen en tegenstrijdige belangen.Grote tekorten in de huisvesting. Torenhoge energieprijzen en een inflatie die zijn weerga niet kent. Een groot arbeidstekort. Problemen met de stikstof- en de CO2 uitstoot. De noodzakelijke verduurzaming.  De afbouw van de gaswinning in Groningen. De asielcrisis. […]

VVD Voorne aan Zee wil messen op straat kunnen verbieden

De VVD wil een verbod mogelijk maken voor het dragen en meevoeren van messenen andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt op straat. Het gaatdaarbij om voorwerpen die niet vallen onder de Wapenwet, maar die als wapenkunnen worden gebruikt, zoals schroevendraaiers en priemen. Doordat dergelijkevoorwerpen niet onder de Wapenwet vallen, zijn ze niet bij […]

Team VVD Voorne aan Zee van start

Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar is heden avond het team van VVD Voorne aan Zee officieel beëdigd tijdens de eerste Raadsvergadering van de nieuwe gemeente. Op basis van de verkiezingsuitslag mocht de VVD 6 zetels in de nieuwe Raad innemen. Vier van de zes kandidaten zijn met voorkeursstemmen gekozen. Naast Marijke van […]

Verkiezingsprogramma VVD Voorne aan Zee 2022 – 2026

Per 1 januari 2023 ontstaat de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.Als grotere gemeente met ongeveer 73.000 inwoners zijn belangrijke zaken voor inwoners enondernemers beter voor elkaar te krijgen. Kleinere gemeenten beschikken vaak over onvoldoendefinanciële middelen, kennis en mensen om allerlei zaken zelf te doen. Daarnaast is het voordeeldat er regionaal en landelijk beter geluisterd wordt […]

Economie en Ondernemen

Economie_en_Ondernemen

Een sterke overheid voor een sterke economie. Belastingverlaging voor middeninkomens en MKB