Team VVD Voorne aan Zee van start

Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar is heden avond het team van VVD Voorne aan Zee officieel beëdigd tijdens de eerste Raadsvergadering van de nieuwe gemeente. Op basis van de verkiezingsuitslag mocht de VVD 6 zetels in de nieuwe Raad innemen. Vier van de zes kandidaten zijn met voorkeursstemmen gekozen. Naast Marijke van […]

Verkiezingsprogramma VVD Voorne aan Zee 2022 – 2026

Per 1 januari 2023 ontstaat de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.Als grotere gemeente met ongeveer 73.000 inwoners zijn belangrijke zaken voor inwoners enondernemers beter voor elkaar te krijgen. Kleinere gemeenten beschikken vaak over onvoldoendefinanciële middelen, kennis en mensen om allerlei zaken zelf te doen. Daarnaast is het voordeeldat er regionaal en landelijk beter geluisterd wordt […]

Economie en Ondernemen

Economie_en_Ondernemen

Een sterke overheid voor een sterke economie. Belastingverlaging voor middeninkomens en MKB