Lokale VVD past landelijk verkiezingsprogramma aan.

Politieke partijen zijn druk bezig geweest met het schrijven van hun verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van 22 november. Bij de VVD is dit gebeurd met grote input vanuit de leden. Door het indienden van amendementen heeft het netwerk van VVD Voorne aan Zee twee aanpassingen voor elkaar gekregen. Huurhuizen kopen In het conceptprogramma stond dat […]

Verzet VVD tegen euro per inwoner voor Marokko.

De VVD Voorne aan Zee leeft mee met allen die getroffen zijn door de aardbeving in Marokko. Natuurlijk is er steun nodig en mag men ook hulp uit Nederland verwachten. De rijksoverheid heeft inmiddels  5 miljoen euro toegezegd voor noodhulp en men kijkt nog naar meer. Het is echter niet aan de gemeente om voor […]

Zijn risico’s uit te sluiten?  Het zoeken naar een goede balans.

Henk de Jong | VVD Voorne aan Zee

Het zomerseizoen is traditiegetrouw altijd het seizoen van de evenementen. Ook in Voorne aan Zee.   De 1 April-viering, het Bevrijdingsfestival, Brielle Blues, de Burchtfeesten, de Wielerronde, de Vestingdagen en de Tintefeesten is zo maar even een greep uit het totale aanbod. Er zijn er namelijk veel ……. veel meer. Ik heb veel respect voor […]

Wijk Oude Goote in Brielle een stap dichterbij

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 juni is het bestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk Buitenplaats in de polder Oude Goote vastgesteld. De VVD is blij met het bouwplan dat zorgt voor een grote toename van het aantal woningen in Brielle. Het gevarieerde bestand van de 800 te bouwen woningen zal bestaan uit appartementen, rijtjeswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande […]

Vijf maanden Voorne aan Zee …….

Henk de Jong | VVD Voorne aan Zee

De fusie van de gemeenten Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle naar een nieuwe gemeente Voorne aan Zee is toch echt een reorganisatie. En zoals het bij alle reorganisaties gaat is dat wat anders dan dat je een lichtschakelaar omzet om in de nieuwe situatie te komen. Het kost  vaak jaren om  de nieuwe gewenste situatie te bereiken. […]

VVD blij met meer smeerpalen

De VVD Voorne aan Zee is blij dat in de raad van donderdag 25 mei de motie omtrent het plaatsen van smeerpalen in heel Voorne aan Zee unaniem is aangenomen. Op initiatief van de VVD diende zij samen met de coalitiepartijen IBV, PVaZ en BVNL en andere ondertekenaars een motie in om zonnebrandcrèmepalen te plaatsen […]

VVD Voorne aan Zee blij met harmonisatie winkeltijden verordening

De VVD Voorne aan Zee vindt een gelijk speelveld voor alle ondernemers in Voorne aan Zee essentieel. De VVD Voorne aan Zee is om deze reden blij dat in de raadsvergadering van 25 mei de harmonisatie Verordening winkeltijden is behandeld en goedgekeurd. Dit naar aanleiding van vragen van de VVD Voorne aan Zee in de […]

VVD is blij met het voltooien van de Zwartewaalse skatebaan

VVD Voorne aan Zee is blij met de voltooiing van de nieuwe skatebaan in Zwartewaal. Raadslid Niels Braal bracht tijdens de commissievergadering Ruimte van donderdag 6 april aan de orde dat de onderdelen van de nieuwe skatebaan in Zwartewaal al meerdere maanden onafgemaakt op de nieuwe locatie staan. Voor de realisatie van het nieuwe dorpshart […]

Nieuwe VVD fractie in Waterschap Hollandse Delta.

VVD Leden verenigde vergadering waterschap Hollandse Delta

Op 15 maart 2023 kon iedereen, die in het gebied woont van Hollandse Delta zijn stem uitbrengen voor het nieuwe waterschapsbestuur.Op de kieslijst van VVD Hollandse Delta hadden zich vier kandidaten van ons Netwerk VVD Voorne aan Zee beschikbaar gesteld. De VVD heeft 30.748 stemmen opgehaald en heeft met deze uitslag drie zetels behaald in […]