VVD blij met meer smeerpalen

De VVD Voorne aan Zee is blij dat in de raad van donderdag 25 mei de motie omtrent het plaatsen van smeerpalen in heel Voorne aan Zee unaniem is aangenomen. Op initiatief van de VVD diende zij samen met de coalitiepartijen IBV, PVaZ en BVNL en andere ondertekenaars een motie in om zonnebrandcrèmepalen te plaatsen […]

VVD Voorne aan Zee blij met harmonisatie winkeltijden verordening

De VVD Voorne aan Zee vindt een gelijk speelveld voor alle ondernemers in Voorne aan Zee essentieel. De VVD Voorne aan Zee is om deze reden blij dat in de raadsvergadering van 25 mei de harmonisatie Verordening winkeltijden is behandeld en goedgekeurd. Dit naar aanleiding van vragen van de VVD Voorne aan Zee in de […]

Nieuwe VVD fractie in Waterschap Hollandse Delta.

VVD Leden verenigde vergadering waterschap Hollandse Delta

Op 15 maart 2023 kon iedereen, die in het gebied woont van Hollandse Delta zijn stem uitbrengen voor het nieuwe waterschapsbestuur.Op de kieslijst van VVD Hollandse Delta hadden zich vier kandidaten van ons Netwerk VVD Voorne aan Zee beschikbaar gesteld. De VVD heeft 30.748 stemmen opgehaald en heeft met deze uitslag drie zetels behaald in […]

Lopen wij tegen onze grenzen aan?

Terugkijkend op mijn leven heb ik nog nooit een periode meegemaakt met zoveel complexe problemen en tegenstrijdige belangen.Grote tekorten in de huisvesting. Torenhoge energieprijzen en een inflatie die zijn weerga niet kent. Een groot arbeidstekort. Problemen met de stikstof- en de CO2 uitstoot. De noodzakelijke verduurzaming.  De afbouw van de gaswinning in Groningen. De asielcrisis. […]

VVD Voorne aan Zee wil messen op straat kunnen verbieden

De VVD wil een verbod mogelijk maken voor het dragen en meevoeren van messenen andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt op straat. Het gaatdaarbij om voorwerpen die niet vallen onder de Wapenwet, maar die als wapenkunnen worden gebruikt, zoals schroevendraaiers en priemen. Doordat dergelijkevoorwerpen niet onder de Wapenwet vallen, zijn ze niet bij […]

VVD wil haast met harmonisatie winkeltijden verordening

De VVD wil ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk een winkeltijden verordening komt die geldig is voor de gehele gemeente Voorne aan Zee. Momenteel zijn er nog drie winkeltijden verordeningen van toepassing vanuit de voormalige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Met het harmoniseren van de verordening wordt de concurrentie tussen ondernemers binnen de gemeente […]

Team VVD Voorne aan Zee van start

Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar is heden avond het team van VVD Voorne aan Zee officieel beëdigd tijdens de eerste Raadsvergadering van de nieuwe gemeente. Op basis van de verkiezingsuitslag mocht de VVD 6 zetels in de nieuwe Raad innemen. Vier van de zes kandidaten zijn met voorkeursstemmen gekozen. Naast Marijke van […]

VVD Voorne aan Zee is er klaar voor.

Kandidaten VVD Voorne aan Zee 2022

Voorne aan Zee – Vlak voor de zomervakantie heeft de VVD Voorne aan Zee de volgorde van de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezingen voor de gemeenteraad, die op 23 november aanstaande gehouden worden. De lijst zal bestaan uit 48 VVD’ers met allemaal hun eigen unieke achtergrond en expertise. Met deze lijst spreekt de VVD Voorne […]

Sex, drugs and Rock & Roll

Foto Kerkstraat Hellevoetsluis

De wat oudere lezers zullen bij de titel van deze column ongetwijfeld denken aan Ian Dury die met dit nummer in 1977 een hit had. Over sex zal ik het hier maar even niet hebben, maar de drugs hebben de afgelopen weken wel een behoorlijke ‘roll’ gespeeld. De coffeeshop aan de Kerkstraat blijft gelukkig voorlopig […]

Eerste Senioren in de Samenleving bijeenkomst Voorne aan Zee

Woensdag 15 juni werd in het Dijckhuis in Vierpolders door het Seniorennetwerk van VVD Voorne aan Zee een avond georganiseerd voor senioren, waarbij de onderwerpen Betaalbaar wonen, efficiënte ouderenzorg, pensioenveranderingen en AOW besproken werden. Tweede Kamerlid Bart Smals en Antoinette Laan waren uitgenodigd. Deze laatste moest vanwege haar werkzaamheden afhaken. De avond  begon met het […]