VVD wil haast met harmonisatie winkeltijden verordening

De VVD wil ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk een winkeltijden verordening komt die geldig is voor de gehele gemeente Voorne aan Zee. Momenteel zijn er nog drie winkeltijden verordeningen van toepassing vanuit de voormalige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Met het harmoniseren van de verordening wordt de concurrentie tussen ondernemers binnen de gemeente […]

Team VVD Voorne aan Zee van start

Op de eerste werkdag van het nieuwe jaar is heden avond het team van VVD Voorne aan Zee officieel beëdigd tijdens de eerste Raadsvergadering van de nieuwe gemeente. Op basis van de verkiezingsuitslag mocht de VVD 6 zetels in de nieuwe Raad innemen. Vier van de zes kandidaten zijn met voorkeursstemmen gekozen. Naast Marijke van […]

VVD Voorne aan Zee is er klaar voor.

Kandidaten VVD Voorne aan Zee 2022

Voorne aan Zee – Vlak voor de zomervakantie heeft de VVD Voorne aan Zee de volgorde van de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezingen voor de gemeenteraad, die op 23 november aanstaande gehouden worden. De lijst zal bestaan uit 48 VVD’ers met allemaal hun eigen unieke achtergrond en expertise. Met deze lijst spreekt de VVD Voorne […]

Sex, drugs and Rock & Roll

Foto Kerkstraat Hellevoetsluis

De wat oudere lezers zullen bij de titel van deze column ongetwijfeld denken aan Ian Dury die met dit nummer in 1977 een hit had. Over sex zal ik het hier maar even niet hebben, maar de drugs hebben de afgelopen weken wel een behoorlijke ‘roll’ gespeeld. De coffeeshop aan de Kerkstraat blijft gelukkig voorlopig […]

Eerste Senioren in de Samenleving bijeenkomst Voorne aan Zee

Woensdag 15 juni werd in het Dijckhuis in Vierpolders door het Seniorennetwerk van VVD Voorne aan Zee een avond georganiseerd voor senioren, waarbij de onderwerpen Betaalbaar wonen, efficiënte ouderenzorg, pensioenveranderingen en AOW besproken werden. Tweede Kamerlid Bart Smals en Antoinette Laan waren uitgenodigd. Deze laatste moest vanwege haar werkzaamheden afhaken. De avond  begon met het […]

Antoinette Laan in gesprek met senioren

Antoinette Laan in gesprek met senioren

Woensdag 15 juni wordt in het ’t Dijckhuis in Vierpolders een bijeenkomst georganiseerd voor de senioren in de gemeenten Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk die meer willen weten over onderwerpen als huisvesting, zorg, pensioenen en teruglopende inkomsten voor ouderen. Antoinette Laan komt samen met Tweede kamerlid Bart Smal om in […]

Terugkijken op de afgelopen 4 jaar

De coalitieperiode van IBH, VVD en CDA loopt zo zoetjes aan ten einde en dat geldt ook voor de zelfstandige gemeente Hellevoetsluis.Op 23 november zijn er gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Een mooi moment om terug te kijken op een goede samenwerking binnen de coalitie en op hetgeen de VVD in die […]

Energiezuinige huurwoningen in Westvoorne.

Westvoorne – 26 februari. Over de 55 woningen van het Gemeentelijk Woonbedrijf Westvoorne op de locaties Middellandweg, Bethlehemweg, Gijzenhoekweg en Dirk van Leydenweg is al jaren geleden het strategisch besluit genomen om deze te renoveren en niet te slopen en nieuwbouw te plegen. Vervolgens zijn toentertijd een aantal woningen verkocht aan huurders. Daar deze woningen […]

Voornes opstapbus.

Eind 2020 heeft de Raad van Westvoorne unaniem de motie “doorbreek ouderen eenzaamheid met begeleide uitstapjes” aangenomen. Het College ondersteunde het idee van harte en heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot uitvoering waarbij het waarborgen van de continuïteit op lange termijn van essentieel belang was. Uiteindelijk bleek dat dit hoge kosten met zich mee […]

Koppeling tussen AOW en loonontwikkeling blijft bestaan.

De afgelopen weken is er veel publiciteit geweest over het ontkoppelen van de AOW en de verhoging van het minimumloon, zoals het kabinet dat van plan is. Het kabinet is immers voornemens om arbeid beter te belonen en wil daarom het wettelijk minimumloon stapsgewijs met 7,5 procent verhogen. De bijstand stijgt mee. De AOW zou […]