VVD Voorne aan Zee is er klaar voor.

Kandidaten VVD Voorne aan Zee 2022

Voorne aan Zee – Vlak voor de zomervakantie heeft de VVD Voorne aan Zee de volgorde van de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezingen voor de gemeenteraad, die op 23 november aanstaande gehouden worden. De lijst zal bestaan uit 48 VVD’ers met allemaal hun eigen unieke achtergrond en expertise. Met deze lijst spreekt de VVD Voorne […]

Sex, drugs and Rock & Roll

Foto Kerkstraat Hellevoetsluis

De wat oudere lezers zullen bij de titel van deze column ongetwijfeld denken aan Ian Dury die met dit nummer in 1977 een hit had. Over sex zal ik het hier maar even niet hebben, maar de drugs hebben de afgelopen weken wel een behoorlijke ‘roll’ gespeeld. De coffeeshop aan de Kerkstraat blijft gelukkig voorlopig […]

Terugkijken op de afgelopen 4 jaar

De coalitieperiode van IBH, VVD en CDA loopt zo zoetjes aan ten einde en dat geldt ook voor de zelfstandige gemeente Hellevoetsluis.Op 23 november zijn er gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Een mooi moment om terug te kijken op een goede samenwerking binnen de coalitie en op hetgeen de VVD in die […]

Koppeling tussen AOW en loonontwikkeling blijft bestaan.

De afgelopen weken is er veel publiciteit geweest over het ontkoppelen van de AOW en de verhoging van het minimumloon, zoals het kabinet dat van plan is. Het kabinet is immers voornemens om arbeid beter te belonen en wil daarom het wettelijk minimumloon stapsgewijs met 7,5 procent verhogen. De bijstand stijgt mee. De AOW zou […]

Bedreigingen zijn nooit te rechtvaardigen.

Het politieke en maatschappelijke klimaat is in Nederland, maar ook daarbuiten, de afgelopen 2 jaar erg verhard. Bedreigingen aan het adres van politici, wetenschappers en journalisten zijn inmiddels helaas aan de orde van de dag. Capitool. Dat sommigen zo ver zouden gaan dat zij het huis van de democratie zouden bestormen, had ik in mijn […]

VVD Voorne aan Zee springt in de bres voor ondernemers.

De fracties van de VVD Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne doen een klemmend beroep op de Burgemeesters Junius, Rensen en de Jong om het initiatief van de veiligheidsregio Utrecht te steunen om rekening te houden met de ondernemers in deze Coronacrisis. De huidige lockdown heeft voor ondernemers namelijk verstrekkende gevolgen. Veiligheidsregio Utrecht. Burgemeester Dijksma roept namens […]

VVD is tegen experiment stembiljet.

De VVD-fractie ziet niets in een experiment bij de komende gemeenteraadsverkiezingen met een nieuw stembiljet waarbij je kunt stemmen op een anoniem nummer bij een politieke partij. Naar de mening van de fractie komt hierdoor nog meer afstand tussen kiezer en politiek en doet het experiment afbreuk aan de lokale herkenbaarheid. Bij de verkiezingen van […]

De haven van Voorne aan Zee is in zicht

Spreektekst VVD tijdens begrotingsbehandeling op 4 november 2021 Voorzitter,Het is een bijzonder jaar met een wereldwijde pandemie, maar ook met 400 jaar haven van Hellevoetsluis. Aan Hellevoetsluis is ook een van de bekendste zeehelden verbonden: Michiel de Ruyter. Michiel de Ruyter had altijd een rotsvast geloof in De Toekomst. De VVD heeft ook een rotsvast […]

Motie tegen woningspeculatie in Hellevoetsluis

Er is een groot tekort aan woningen in Nederland en zeker ook in Hellevoetsluis.De kansen voor nieuwkomers op de markt zijn, mede gelet op de sterk opgelopen prijzen, erg klein. Uit onderzoek is gebleken dat iemand met een modaal inkomen slechts kan opteren naar 3 procent van de beschikbare woningen. Wij zien dat op tal […]

iCafe Mobiliteit 23 september.

Op donderdag 23 september (20.00 uur) organiseren VVD Goeree-Overflakkee, VVD Voorne en VVD Hoeksche Waard gezamenlijk een digitaal iCafé over mobiliteit. Te gast zijn gedeputeerde Frederik Zevenbergen, André Schoon (wethouder Brielle) en Christel Mourik (secretaris-algemeen directeur van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag). Zij zullen het onderwerp vanuit hun perspectief toelichten waarna er ruimte is voor vragen […]