VVD wil haast met harmonisatie winkeltijden verordening

De VVD wil ervoor zorgen dat er zo snel mogelijk een winkeltijden verordening komt die geldig is voor de gehele gemeente Voorne aan Zee. Momenteel zijn er nog drie winkeltijden verordeningen van toepassing vanuit de voormalige gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Met het harmoniseren van de verordening wordt de concurrentie tussen ondernemers binnen de gemeente […]

VVD Voorne aan Zee is er klaar voor.

Kandidaten VVD Voorne aan Zee 2022

Voorne aan Zee – Vlak voor de zomervakantie heeft de VVD Voorne aan Zee de volgorde van de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezingen voor de gemeenteraad, die op 23 november aanstaande gehouden worden. De lijst zal bestaan uit 48 VVD’ers met allemaal hun eigen unieke achtergrond en expertise. Met deze lijst spreekt de VVD Voorne […]

Eerste Senioren in de Samenleving bijeenkomst Voorne aan Zee

Woensdag 15 juni werd in het Dijckhuis in Vierpolders door het Seniorennetwerk van VVD Voorne aan Zee een avond georganiseerd voor senioren, waarbij de onderwerpen Betaalbaar wonen, efficiënte ouderenzorg, pensioenveranderingen en AOW besproken werden. Tweede Kamerlid Bart Smals en Antoinette Laan waren uitgenodigd. Deze laatste moest vanwege haar werkzaamheden afhaken. De avond  begon met het […]

Terugkijken op de afgelopen 4 jaar

De coalitieperiode van IBH, VVD en CDA loopt zo zoetjes aan ten einde en dat geldt ook voor de zelfstandige gemeente Hellevoetsluis.Op 23 november zijn er gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Een mooi moment om terug te kijken op een goede samenwerking binnen de coalitie en op hetgeen de VVD in die […]

Energiezuinige huurwoningen in Westvoorne.

Westvoorne – 26 februari. Over de 55 woningen van het Gemeentelijk Woonbedrijf Westvoorne op de locaties Middellandweg, Bethlehemweg, Gijzenhoekweg en Dirk van Leydenweg is al jaren geleden het strategisch besluit genomen om deze te renoveren en niet te slopen en nieuwbouw te plegen. Vervolgens zijn toentertijd een aantal woningen verkocht aan huurders. Daar deze woningen […]

Voornes opstapbus.

Eind 2020 heeft de Raad van Westvoorne unaniem de motie “doorbreek ouderen eenzaamheid met begeleide uitstapjes” aangenomen. Het College ondersteunde het idee van harte en heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot uitvoering waarbij het waarborgen van de continuïteit op lange termijn van essentieel belang was. Uiteindelijk bleek dat dit hoge kosten met zich mee […]

Koppeling tussen AOW en loonontwikkeling blijft bestaan.

De afgelopen weken is er veel publiciteit geweest over het ontkoppelen van de AOW en de verhoging van het minimumloon, zoals het kabinet dat van plan is. Het kabinet is immers voornemens om arbeid beter te belonen en wil daarom het wettelijk minimumloon stapsgewijs met 7,5 procent verhogen. De bijstand stijgt mee. De AOW zou […]

Bedreigingen zijn nooit te rechtvaardigen.

Het politieke en maatschappelijke klimaat is in Nederland, maar ook daarbuiten, de afgelopen 2 jaar erg verhard. Bedreigingen aan het adres van politici, wetenschappers en journalisten zijn inmiddels helaas aan de orde van de dag. Capitool. Dat sommigen zo ver zouden gaan dat zij het huis van de democratie zouden bestormen, had ik in mijn […]

VVD Voorne aan Zee springt in de bres voor ondernemers.

De fracties van de VVD Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne doen een klemmend beroep op de Burgemeesters Junius, Rensen en de Jong om het initiatief van de veiligheidsregio Utrecht te steunen om rekening te houden met de ondernemers in deze Coronacrisis. De huidige lockdown heeft voor ondernemers namelijk verstrekkende gevolgen. Veiligheidsregio Utrecht. Burgemeester Dijksma roept namens […]

Laatste raad van 2021

Op 22 december 2021 was de Brielse Raad bijeen voor de laatste raadsvergadering van dit jaar. Het werd een lange avond met lastige vraagstukken waarover nog besluiten genomen moest worden. Zo stond onder andere de evaluatie van het minimabeleid, het gewijzigd vaststellen omgevingsplan Buitengebied Brielle Veegplan 1 en de ontsluitingsweg Meeuwenoord op de agenda. Vanwege […]