Bedreigingen zijn nooit te rechtvaardigen.

Het politieke en maatschappelijke klimaat is in Nederland, maar ook daarbuiten, de afgelopen 2 jaar erg verhard. Bedreigingen aan het adres van politici, wetenschappers en journalisten zijn inmiddels helaas aan de orde van de dag. Capitool. Dat sommigen zo ver zouden gaan dat zij het huis van de democratie zouden bestormen, had ik in mijn […]

VVD Voorne aan Zee springt in de bres voor ondernemers.

De fracties van de VVD Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne doen een klemmend beroep op de Burgemeesters Junius, Rensen en de Jong om het initiatief van de veiligheidsregio Utrecht te steunen om rekening te houden met de ondernemers in deze Coronacrisis. De huidige lockdown heeft voor ondernemers namelijk verstrekkende gevolgen. Veiligheidsregio Utrecht. Burgemeester Dijksma roept namens […]

Laatste raad van 2021

Op 22 december 2021 was de Brielse Raad bijeen voor de laatste raadsvergadering van dit jaar. Het werd een lange avond met lastige vraagstukken waarover nog besluiten genomen moest worden. Zo stond onder andere de evaluatie van het minimabeleid, het gewijzigd vaststellen omgevingsplan Buitengebied Brielle Veegplan 1 en de ontsluitingsweg Meeuwenoord op de agenda. Vanwege […]

Besluitvorming RES 1.0

De weg naar de besluitvorming door Westvoorne over de Regionale EnergieStrategie 1.0 (RES 1.0) was lang, langs slingerende wegen met veel hobbels en kuilen. Zelfs leek het er even op dat Westvoorne een doodlopende weg was ingeslagen. Met die doodlopende weg bedoel ik dan niet dat er geen weg meer terug is maar dat RES […]

Beschouwingen Begroting 2022 Gemeente Westvoorne

De gemeentelijke begroting is een richtinggevend document. Een belangrijk document omdat met de begroting inzichtelijk wordt gemaakt of het huishoudboekje op orde is van de gemeente Westvoorne. Een document wat ook naar de provincie Zuid Holland gaat en na goedkeuring uitgevoerd kan gaan worden door het college door middel van het maken van raadsvoorstellen die […]

VVD is tegen experiment stembiljet.

De VVD-fractie ziet niets in een experiment bij de komende gemeenteraadsverkiezingen met een nieuw stembiljet waarbij je kunt stemmen op een anoniem nummer bij een politieke partij. Naar de mening van de fractie komt hierdoor nog meer afstand tussen kiezer en politiek en doet het experiment afbreuk aan de lokale herkenbaarheid. Bij de verkiezingen van […]

De haven van Voorne aan Zee is in zicht

Spreektekst VVD tijdens begrotingsbehandeling op 4 november 2021 Voorzitter,Het is een bijzonder jaar met een wereldwijde pandemie, maar ook met 400 jaar haven van Hellevoetsluis. Aan Hellevoetsluis is ook een van de bekendste zeehelden verbonden: Michiel de Ruyter. Michiel de Ruyter had altijd een rotsvast geloof in De Toekomst. De VVD heeft ook een rotsvast […]

In Memoriam Herman Koster

geboren 6 november 1936 overleden op 28 oktober 2021Herman was sinds 1976 lid van de VVD. Als ondernemer, docent bedrijfskunde en jurist was het voor hem een hele omslag om de lokale politiek in te gaan. In 2002 stelde hij zich verkiesbaar voor de gemeenteraad in Brielle voor de periode 2002-2006.We hebben Herman leren kennen […]

Duurzaamheidslening ook voor 75-plussers!

Al een aantal jaren kan gebruik worden gemaakt van de door de gemeente Westvoorne aangeboden duurzaamheidslening. Deze duurzaamheidslening is een verantwoorde lening met gunstige voorwaarden waarmee energiebesparende maatregelen gefinancierd kunnen worden. Denk hierbij aan een zuinige verwarmingsinstallatie, zonnepanelen, gevel-, dak- of vloerisolatie en HR++ glas. Hierdoor daalt de energierekening, wordt geïnvesteerd in de waarde van […]

Zorgvuldigheid voor snelheid op Voorne aan Zee!

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over de energietransitie: 30 energieregio’s in Nederland maken plannen voor de opwek van zonne- en windenergie in hun omgeving. Gemeenten, waterschappen en de provincie werken samen met maatschappelijke partijen en inwoners aan zoeklocaties voor zon en wind, zodat die door de inwoners worden ondersteund. We noemen dat participatie en […]