VVD Voorne aan Zee is er klaar voor.

Kandidaten VVD Voorne aan Zee 2022

Voorne aan Zee – Vlak voor de zomervakantie heeft de VVD Voorne aan Zee de volgorde van de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezingen voor de gemeenteraad, die op 23 november aanstaande gehouden worden. De lijst zal bestaan uit 48 VVD’ers met allemaal hun eigen unieke achtergrond en expertise. Met deze lijst spreekt de VVD Voorne […]

Energiezuinige huurwoningen in Westvoorne.

Westvoorne – 26 februari. Over de 55 woningen van het Gemeentelijk Woonbedrijf Westvoorne op de locaties Middellandweg, Bethlehemweg, Gijzenhoekweg en Dirk van Leydenweg is al jaren geleden het strategisch besluit genomen om deze te renoveren en niet te slopen en nieuwbouw te plegen. Vervolgens zijn toentertijd een aantal woningen verkocht aan huurders. Daar deze woningen […]

Voornes opstapbus.

Eind 2020 heeft de Raad van Westvoorne unaniem de motie “doorbreek ouderen eenzaamheid met begeleide uitstapjes” aangenomen. Het College ondersteunde het idee van harte en heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot uitvoering waarbij het waarborgen van de continuïteit op lange termijn van essentieel belang was. Uiteindelijk bleek dat dit hoge kosten met zich mee […]

VVD Voorne aan Zee springt in de bres voor ondernemers.

De fracties van de VVD Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne doen een klemmend beroep op de Burgemeesters Junius, Rensen en de Jong om het initiatief van de veiligheidsregio Utrecht te steunen om rekening te houden met de ondernemers in deze Coronacrisis. De huidige lockdown heeft voor ondernemers namelijk verstrekkende gevolgen. Veiligheidsregio Utrecht. Burgemeester Dijksma roept namens […]

Besluitvorming RES 1.0

De weg naar de besluitvorming door Westvoorne over de Regionale EnergieStrategie 1.0 (RES 1.0) was lang, langs slingerende wegen met veel hobbels en kuilen. Zelfs leek het er even op dat Westvoorne een doodlopende weg was ingeslagen. Met die doodlopende weg bedoel ik dan niet dat er geen weg meer terug is maar dat RES […]

Beschouwingen Begroting 2022 Gemeente Westvoorne

De gemeentelijke begroting is een richtinggevend document. Een belangrijk document omdat met de begroting inzichtelijk wordt gemaakt of het huishoudboekje op orde is van de gemeente Westvoorne. Een document wat ook naar de provincie Zuid Holland gaat en na goedkeuring uitgevoerd kan gaan worden door het college door middel van het maken van raadsvoorstellen die […]

Duurzaamheidslening ook voor 75-plussers!

Al een aantal jaren kan gebruik worden gemaakt van de door de gemeente Westvoorne aangeboden duurzaamheidslening. Deze duurzaamheidslening is een verantwoorde lening met gunstige voorwaarden waarmee energiebesparende maatregelen gefinancierd kunnen worden. Denk hierbij aan een zuinige verwarmingsinstallatie, zonnepanelen, gevel-, dak- of vloerisolatie en HR++ glas. Hierdoor daalt de energierekening, wordt geïnvesteerd in de waarde van […]

iCafe Mobiliteit 23 september.

Op donderdag 23 september (20.00 uur) organiseren VVD Goeree-Overflakkee, VVD Voorne en VVD Hoeksche Waard gezamenlijk een digitaal iCafé over mobiliteit. Te gast zijn gedeputeerde Frederik Zevenbergen, André Schoon (wethouder Brielle) en Christel Mourik (secretaris-algemeen directeur van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag). Zij zullen het onderwerp vanuit hun perspectief toelichten waarna er ruimte is voor vragen […]

VVD nodigt provincie uit om woningbouw mogelijkheden te bekijken.

De Provincie heeft aan de gemeente Westvoorne een woningbouw verplichting opgelegd van ruim 600 woningen waarvan 35% sociale bouw. De voorwaarden hierbij zijn duidelijk, bouw in het binnenstedelijk gebied en houd daarbij rekening met het kwetsbare Natura 2000 gebied. Hiervoor is het belangrijk de PAS-regelingen te volgen zodat de stikstofdepositie rondom Natura 2000 gebieden wordt […]

Renovatie aula begraafplaatsen Westvoorne

17 februari Westvoorne – Tijdens de Raadsvergadering van 17 februari 2021 is op initiatief van de VVD Westvoorne middels een unaniem aangenomen motie aan het College verzocht de renovatie van de aula bij de begraafplaats in Oostvoorne op te pakken en te zorgen voor audiovisuele middelen in beide aula’s in Westvoorne. De aula van de […]