Wij gaan ons inzetten voor…

Kandidaten VVD Voorne aan Zee 2022

VVD Voorne aan Zee staat voor duidelijkheid. Met voldoende stemmen kunnen wij onze standpunten waarmaken. Bekijk ons programma en onze standpunten om meer te lezen over onze plannen en hoe we ons gaan hardmaken voor deze punten.

Een gezonde gemeente waar je kunt spelen, sporten en bewegen

Voorne aan Zee heeft een bloeiend verenigingsleven, waar we heel trots op zijn! Dat is een
belangrijke factor in het maatschappelijk middenveld.
Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning.

Een gemeente waar je fijn kunt opgroeien

Onderwijs en Cultuur

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. De gemeente helpt
daarbij, door een veilige en prettige omgeving aan te bieden waar kinderen op een prettige manier
kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat
en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp, liefst zo dicht mogelijk bij huis, zodat onze jeugd zo
normaal mogelijk kan opgroeien.

Liefdevolle zorg, dichtbij huis

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom wil de VVD goede en liefdevolle zorg,
waarin de inwoners centraal staan. Ideaal is het als je in je eigen buurt oud kunt worden, je bekende
buren kunt ontmoeten en elkaar kunt helpen.

Onderwijs geeft iedereen een gelijke start

Onderwijs en Cultuur

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start. Op school leren we kinderen
ook onze normen en waarden. Goed onderwijs is van groot belang voor het individu, maar ook voor
de gehele samenleving.

Trots op boeren en tuinders

Land- en tuinbouw levert een belangrijke economische bijdrage aan onze gemeente. Het hebben
bijna allemaal een vorm van gezinsbedrijven. Deze ondernemers verdienen een aparte paragraaf in
ons verkiezingsprogramma.

Iedereen is aan het werk, doet mee en integreert

Economie_en_Ondernemen

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact, leidt tot
zelfstandigheid en geeft eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn/haar steentje
bij aan de toekomst en de weerbaarheid van onze samenleving. Dat is goed voor onze gemeente,
maar ook goed voor deze mensen.

Culturele voorzieningen voor alle leeftijden

Onderwijs en Cultuur

De VVD vindt dat er in Voorne aan Zee gezorgd moet worden voor een rijk aanbod aan culturele
voorzieningen en evenementen voor alle leeftijden. De gemeente kan hiermee veel bezoekers
aantrekken. Daarin spelen horeca, musea, sportverenigingen, bibliotheken en culturele instellingen
een belangrijke rol.

Een bruisende gemeente, die bezoekers van buiten aantrekt.

Economie_en_Ondernemen

Voorne aan Zee ligt in een uniek gebied met een badstrand, prachtige duingebieden, historische
haven en vestingen. De VVD richt zich op het aantrekken van meer kwalitatieve toeristen en wil
bezoekers stimuleren om langer in ons gebied te recreëren. Mooie natuur en interessante plaatsen
dienen gecombineerd te worden met levendige winkel- en horecacentra, want in zo’n omgeving is
het ook fijn wonen en ondernemen.

Ruimte voor ondernemers

Economie_en_Ondernemen

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de gemeente. We bedoelen dan onze
detailhandel, de bouw, de groothandel, productiebedrijven, agrarische bedrijven, tuinders en overige
vakgebieden. De coronacrisis heeft onze bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een
moeilijke tijd achter de rug maar velen hebben door flexibel te zijn en te innoveren toch nieuwe
kansen gevonden om omzet te maken.