Trots op boeren en tuinders

Land- en tuinbouw levert een belangrijke economische bijdrage aan onze gemeente. Het hebben
bijna allemaal een vorm van gezinsbedrijven. Deze ondernemers verdienen een aparte paragraaf in
ons verkiezingsprogramma.

Ruimte voor ondernemers

Economie_en_Ondernemen

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van de gemeente. We bedoelen dan onze
detailhandel, de bouw, de groothandel, productiebedrijven, agrarische bedrijven, tuinders en overige
vakgebieden. De coronacrisis heeft onze bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een
moeilijke tijd achter de rug maar velen hebben door flexibel te zijn en te innoveren toch nieuwe
kansen gevonden om omzet te maken.