Naar een duurzame en “groene” gemeente

Alle gemeenten in Nederland moeten stappen zetten om de verduurzamen. Wij moeten af van
fossiele brandstoffen en “vergroenen”. Dit wordt de energietransitie genoemd. De opgave is zeer
groot. Ook de gemeente Voorne aan Zee moet hieraan meedoen. Dat vraagt om verstandige keuzes
en draagvlak bij de inwoners en bedrijven.