Onderwijs geeft iedereen een gelijke start

Onderwijs en Cultuur

Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start. Op school leren we kinderen
ook onze normen en waarden. Goed onderwijs is van groot belang voor het individu, maar ook voor
de gehele samenleving.