Antoinette Laan

Antoinette Laan in gesprek met senioren.

Woensdag 15 juni wordt in het ’t Dijckhuis in Vierpolders een bijeenkomst georganiseerd voor de senioren in de gemeenten Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk die…

VVD Voorne aan Zee springt in de bres voor ondernemers.

De fracties van de VVD Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne doen een klemmend beroep op de Burgemeesters Junius, Rensen en de Jong om het initiatief van de veiligheidsregio Utrecht te steunen…

Raad Brielle in vergadering

Laatste raad van 2021

Op 22 december 2021 was de Brielse Raad bijeen voor de laatste raadsvergadering van dit jaar. Het werd een lange avond met lastige vraagstukken waarover nog besluiten genomen moest worden.…

Herman Koster

In Memoriam Herman Koster

geboren 6 november 1936 overleden op 28 oktober 2021Herman was sinds 1976 lid van de VVD. Als ondernemer, docent bedrijfskunde en jurist was het voor hem een hele omslag om…

Frederik Zevenbergen

iCafe Mobiliteit 23 september.

Op donderdag 23 september (20.00 uur) organiseren VVD Goeree-Overflakkee, VVD Voorne en VVD Hoeksche Waard gezamenlijk een digitaal iCafé over mobiliteit. Te gast zijn gedeputeerde Frederik Zevenbergen, André Schoon (wethouder…

VVD iCafe over landbouw

iCafe Landbouw met Helma Lodders.

Op 25 februari 2021 organiseren we in samenwerking met VVD Voorne en VVD Hoeksche Waard weer een Politieke iCafe. Dit keer is het thema Landbouw, waarbij we ook inzoomen op…

Brielse raad moet zo snel mogelijk over op digitaal vergaderen

Opruimen in Brielle

Het is vandaag zondag 31 januari vanaf 10 uur gaan wij vanuit de VVD georganiseerd beginnen met het opruimen van zwerfvuil. Dat doen we in navolging van Hellevoetsluis. Er hebben…

Stikker oorkonde Arie van Gorsel

Afscheid van VVD fractievoorzitter Arie van Gorsel

Uit hoofde van zijn veelkleurige liberale c.q. maatschappelijke staat van dienst heeft het VVD Hoofdbestuur in Den Haag onlangs gemeend om Arie van Gorsel een ere predicaat toe te kennen…

VVD blij met heropening terrassen op 1 juni

Bijdrage begrotingsraad VVD op 7 november

Voorzitter, voor ons ligt de begroting 2021-2024. Als VVD zijn we zeer content over de nieuwe wijze van begroten, de ingezette duurzaamheid heeft een positieve uitwerking op de komende begrotingen.Uitgangspunt…

VVD Brielle geeft financiële kaders aan

Tijdens de behandeling van de kadernota heeft de fractie van de VVD in grote lijnen uitgesproken wat de financiële kaders voor de begroting 2021-2024 zouden moeten zijn. Allereerst sprak de…