Fietspaden en slow lanes

Goede en veilige fietsroutes moeten mensen verleiden om vaker de fiets te nemen. Wij vragen aandacht voor meer slow lanes en fietspaden. De kwaliteit van fietspaden staat hierbij voorop om…

Economie

Om de economische positie van Voorne te versterken is een uitstekende samenwerking nodig tussen de gemeenten en het bedrijfsleven. Wij zullen alle initiatieven die hiertoe bijdragen ondersteunen en stimuleren. Werken vanuit…

Duurzaamheid

Wij zien duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van economisch rendement. Wij willen duurzaamheid binnen de gemeente Brielle in de toekomst blijven stimuleren. Wij staan aan…

Deregulering

Wij staan voor deregulering. Wij dringen aan op maximale verlichting van de administratieve lasten in de zin van ‘niet meer regels dan strikt noodzakelijk’. Ons tweede uitgangspunt is dat regels…

Cultuur

Om in de toekomst een rol van betekenis te kunnen vervullen, is het cultureel belang van Brielle groot. De gemeente heeft veel bevoegd- en mogelijkheden om het cultuurbeleid te beïnvloeden.…

City management Brielle

Wij vinden een samenwerking tussen de Binnenstadsmanager en de Brielse Belangen Vereniging (BBV) belangrijk. Sturing en controle zijn wel noodzakelijk.

Buurtpreventie

Wij zijn voorstander van de invoering van buurtpreventie in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal, omdat uit onderzoek is gebleken dat buurtpreventie aantoonbare positieve effecten heeft op de veiligheid en leefbaarheid van…

Burgerparticipatie en wijkraden

De gemeente stimuleert nieuwe ideeën en initiatieven van haar inwoners, ondernemers en ambtenaren en pleit voor “buiten de kaders” denken. Wij stimuleren het opzetten en continueren van goed functionerende wijk-…

Burgerlasten

Wij zijn voorstander van verlaging van de lasten voor burgers en bedrijven. Voor ons staat vast dat de gemeente in het kader van lasten geen inkomenspolitiek mag of kan bedrijven;…

Brielle moet bruisen!

Brielle moet bruisen, daarom zijn de Stadsvisie en de Havenvisie ontwikkeld. De VVD wil hier mee aan de slag. De Turfkade moet het bruisende stadshart worden. Tevens krijgt het centrum…