Arie Pieter Noordermeer | VVD Voorne aan Zee

Arie Pieter Noordermeer

Beste kiezer, via deze weg stel ik mij graag aan u voor. Mijn naam is Arie Pieter Noordermeer, ik
woon in Rockanje en run met mijn dochter een Akkerbouwbedrijf in Oudenhoorn. De land- en
tuinbouwsector is de afgelopen jaren geconfronteerd met een overheid die te veel op de stoel van
de ondernemer gaat zitten. In de nieuwe raad wil ik mij inzetten voor een gezond
ondernemersklimaat, voor elke sector:

  • Waarin ondernemers zelf bepalen hoe zij hun bedrijf willen inrichten;
  • Waar jonge ondernemers kansen krijgen door een stimulerende en faciliterende rol van de
  • gemeente.


Een gemeentelijke herindeling kan in eerste instantie als een hele onderneming klinken. Alle kernen
moeten uiteraard hun eigen karakter blijven behouden. Bestuurlijk kan Voorne aan Zee door haar
omvang een grotere rol spelen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Als voormalig Statenlid
van de VVD in Zuid-Holland wil ik mij inzetten om de stem van Voorne aan Zee meer te laten horen
in de Metropoolregio en provincie en daarmee meer te bepalen, wat er in de toekomst wel en niet
op Voorne gebeurt.
Politieke keuzes hebben invloed op het leven van mensen. In onze complexe maatschappij is het
daarom belangrijk om politieke keuzes met gezond verstand te maken, het geheel te blijven overzien
en geen besluiten met de waan van de dag te nemen. Ik wil mij daarvoor inzetten. Heb ik uw
vertrouwen? Stem dan op mij, Arie Pieter Noordermeer, nr.6 VVD.


Ik kijk er naar uit om u te mogen vertegenwoordigen in onze nieuwe gemeente.

Ons
team in Voorne aan Zee