Rob Slavenburg | VVD Voorne aan Zee

Rob Slavenburg

Mijn naam is Rob Slavenburg. Vanaf 2006 ben ik binnen de VVD actief in de Hellevoetse politiek. Sinds de verkiezingen van 2010 ben ik raadslid in de fractie van de VVD. In de fractie heb ik in de afgelopen jaren verschillende portefeuilles onder mijn hoede gehad.
Vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid zijn zaken die mij na aan het hart liggen. Dat maakt voor mij de keuze om nu de burger van Voorne aan Zee te vertegenwoordigen onder de vlag van de VVD de meest voor de hand liggende.
De komende periode waarin we als Voorne aan Zee gezamenlijk doorgaan zullen er veel nieuwe zaken op de politici afkomen. Daarbij is ervaring en het vermogen om bruggen te bouwen tussen soms belangen die ver van elkaar lijken af te liggen van groot belang.
Dat is precies waarvoor ik mijn ervaring in de ambtenarij en politiek wil inzetten. Zorgen voor een goede basis om de gemeente Voorne aan Zee stevig neer te zetten.
Dat bouwen daar zullen we het druk mee hebben.
Gelukkig leven wij in een mooie gemeente waarin veel rust te vinden is. De natuur in en om Voorne aan Zee biedt mij en u als burger van Voorne aan Zee veel kansen om te ontspannen. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat dit zo blijft.

Ons
team in Voorne aan Zee