Henk de Jong | VVD Voorne aan Zee

Henk de Jong

De gemeente Voorne aan Zee moet zich ontwikkelen tot de parel van onze regio.
Mijn naam is Henk de Jong (66) en het is mijn missie om deze parel glans te gaan geven.
Geboren in Friesland, opgegroeid in de Noordoostpolder en nu alweer dertig jaar woonachtig in
Hellevoetsluis.
Ik heb drie kinderen en twee stiefkinderen. In mijn werkzame leven heb ik 45 jaar bij de politie
gewerkt veelal als gebiedsverantwoordelijk districtschef in Rotterdam en daarbuiten.

De afgelopen vier jaar was ik lid van de gemeenteraad van Hellevoetsluis en in het bijzonder belast
met de portefeuille wonen, werken, recreatie en energietransitie.
In mijn werk heb ik mij altijd ingezet voor openbare orde, veiligheid en leefbaarheid van de
samenleving. Ook daarbuiten was ik actief voor de samenleving en gemeenschap. Zo was ik jaren
voorzitter van de Hellevoetse duikvereniging HOV Oké, lid van het Curatorium van het Christelijk
College Henegouwen in Rotterdam en voorzitter van de Rotaryclub Hellevoetsluis.
Ik wil mij de komende periode onder de vlag van de VVD graag inzetten voor de gemeente Voorne
aan Zee om het volgende te bereiken.

  1. De nieuwe gemeente Voorne aan Zee moet zich qua organisatie en werkwijze goed
    ontwikkelen ten dienste van de bevolking. Een gemeente waar het goed wonen, werken,
    recreëren en ondernemen is.
  2. Het goed opvangen en vertalen van de landelijke maatregelen die de komende tijd getroffen
    zullen worden voor het oplossen van de wooncrisis, de energiecrisis, de arbeidscrisis, de
    asielcrisis en de verarming als gevolg van de hoge inflatie.

Ik zal graag mijn bijdrage leveren, zodat de gemeente Voorne aan Zee zich kan ontwikkelen tot de
parel van onze regio.

Contactadres: h.dejong-vvd@voorneaanzee.nl

Ons
team in Voorne aan Zee