Niels Braal | VVD Voorne aan Zee

Niels Braal

Mijn naam is Niels Braal, 25 jaar, geboren en getogen in Zwartewaal en werkzaam als projectontwikkelaar en fotograaf. Via de lokale politiek zal ik een actieve bijdragen leveren aan de toekomst van onze nieuwe gemeente.

In Voorne aan Zee wonen 10.000 jongeren. Het is van belang dat deze groep wordt vertegenwoordigd in de raad en het college. Ik zal mij als jongere hardmaken om de belangrijke punten en problemen waar leeftijdsgenoten mee te maken hebben adequaat aan te pakken.

Als inwoner van een klein dorp zal ik zorg dragen dat onze dorpen niet vergeten worden in het grote geheel van de nieuwe gemeente.

Voorne aan Zee moet een plek zijn waar iedereen zichzelf kan zijn. Als onderdeel van de LHBTI-gemeenschap ga ik mij ook inzetten voor deze groep inwoners en zorgdragen dat Voorne aan Zee een lokaal regenboogakkoord gaat ondertekenen en uitvoert.

Wonen vind ik het belangrijkste thema voor de komende raadsperiode, hetgeen mijn vakgebied is. Ik wil mijn expertise inzetten zodat er in de gemeente voldoende woningen bij komen. Hierbij moet de nadruk liggen op woningen voor onze ouderen in de vorm van gelijkvloerse woningen, hofjes en kleinschalige zorgcomplexen. Maar de grootste opgave ligt bij het realiseren van voldoende betaalbare woningen voor starters en jongeren binnen de gemeente. Er moet meer gebouwd worden zodat onze jeugd kan blijven wonen in hun eigen vertrouwde woonomgeving. Mijn hoofddoel is dan ook zorgen dat deze groep toegang krijgt tot de woningmarkt binnen de gemeente!

Met uw stem komt er een jong VVD geluid in de raad!

Ons
team in Voorne aan Zee