VVD Leden verenigde vergadering waterschap Hollandse Delta

Nieuwe VVD fractie in Waterschap Hollandse Delta.

Datum

Op 15 maart 2023 kon iedereen, die in het gebied woont van Hollandse Delta zijn stem uitbrengen voor het nieuwe waterschapsbestuur.
Op de kieslijst van VVD Hollandse Delta hadden zich vier kandidaten van ons Netwerk VVD Voorne aan Zee beschikbaar gesteld.

De VVD heeft 30.748 stemmen opgehaald en heeft met deze uitslag drie zetels behaald in het algemeen bestuur van de Verenigde Vergadering waterschap Hollandse Delta. Deze uitslag leverde een zetel winst op ten opzichte van de vorige gehouden verkiezingen.

Naast de drie VVD fractieleden in de Verenigde Vergadering heeft de fractie ook twee steunfractieleden benoemd.
Hiervoor hebben zich twee kandidaten vanuit ons Netwerk beschikbaar gesteld. Tineke Noordermeer- Swemmer en Jan Willem Driesprong.

Wij wensen hen en de overige fractieleden heel veel succes in de komende periode.

Namens het VVD Voorne aan Zee bestuur.

Jaap Heijndijk, secretaris.

meer
nieuws