messenverbod

VVD Voorne aan Zee wil messen op straat kunnen verbieden

Datum

De VVD wil een verbod mogelijk maken voor het dragen en meevoeren van messen
en andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt op straat. Het gaat
daarbij om voorwerpen die niet vallen onder de Wapenwet, maar die als wapen
kunnen worden gebruikt, zoals schroevendraaiers en priemen. Doordat dergelijke
voorwerpen niet onder de Wapenwet vallen, zijn ze niet bij wet verboden. De VVD wil
dat de burgemeester de mogelijkheid krijgt om deze voorwerpen in aangewezen
gebieden in de openbare ruimte te verbieden, zoals in winkelcentra en parken. Hij
kan dan snel reageren, als de actualiteit daarom vraagt.


Om dit mogelijk te maken is een toevoeging aan de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) nodig. De APV beschrijft de gemeentelijke regels met betrekking
tot openbare orde en veiligheid, waarvoor de burgemeester verantwoordelijk is.
Momenteel hebben de drie voormalige gemeenten nog een eigen APV. Na de
harmonisatie zal slechts één APV in Voorne aan Zee gelden. VVD-raadslid Henk de
Jong heeft de burgemeester gevraagd of hij bereid is om een bepaling over een
verbod op wapens en als wapens bruikbare artikelen te verwerken in de nieuwe APV
die straks in Voorne aan Zee zal gelden. Burgemeester Rehwinkel: “Het is in
toenemende mate een probleem. Gelukkig hier nog niet op die schaal, zoals in
sommige andere gemeenten. Wij houden de vinger aan de pols. Zeker bij de
volledige herziening van de APV zullen we zien of dit artikel kan worden opgenomen,
zo nodig is dat ook eerder mogelijk”.


De VVD vindt het belangrijk dat iedereen zich op straat veilig voelt. Het meenemen
van een steekwapen draagt niet bij aan dit gevoel en is onnodig. De nieuwe bepaling
stelt de burgemeester in staat om slagvaardig op te treden. De politie kan hierna
boetes opleggen en de wapens in beslag nemen wanneer deze worden gevonden.
Alhoewel het verbod voorloopt op een landelijk wetsvoorstel, acht de VVD het van
groot belang om een dergelijke bepaling eerder op te nemen.

meer
nieuws