Muziek-in-de-politiek-768x384

Terugkijken op de afgelopen 4 jaar

Datum

De coalitieperiode van IBH, VVD en CDA loopt zo zoetjes aan ten einde en dat geldt ook voor de zelfstandige gemeente Hellevoetsluis.
Op 23 november zijn er gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Een mooi moment om terug te kijken op een goede samenwerking binnen de coalitie en op hetgeen de VVD in die coalitie de afgelopen 4 jaar voor onze inwoners heeft bereikt.

Niet altijd makkelijk
Laat ik vooropstellen dat zeker niet alles vlekkeloos is verlopen. Financieel gezien hebben we een moeilijke tijd achter de rug. Maar we hebben steeds een sluitende begroting kunnen presenteren. Dit ondanks de door het Rijk veroorzaakte tekorten in het sociaal domein. De woonlasten van onze inwoners zijn zeker de laatste periode gestegen. Toch behoren we nog steeds bij de goedkoopste gemeenten in Nederland. We hebben er ook voor gezorgd dat het gratis parkeren in Hellevoetsluis is gehandhaafd. Wat de VVD betreft blijft dat zo in onze nieuwe gemeente.
Voldoende woonruimte voor onze inwoners is ook voor de VVD topprioriteit. De bouwplannen in Oudenhoorn en binnenstedelijk worden gerealiseerd. De plannen voor woningbouw in de Boomgaard zien er gunstig uit. Maar natuurlijk moet er nog veel meer worden gebouwd voor jong en oud en moet de opkoopbescherming zorgen voor een toename van de woningvoorraad.

Investeren in voorzieningen
Ook is er de afgelopen 4 jaar fors geïnvesteerd in het voorzieningenniveau. Zo zijn er een nieuw zwembad, een sporthal en een Integraal Kindcentrum gerealiseerd en is het winkelcentrum De Struytse Hoek flink opgeknapt. En dat laatste geldt ook voor het Quackstrand met de trailerhelling.

Kickersbloem III
We begrijpen dat inwoners te weinig bedrijven op ons Bedrijventerrein Kickersbloem 3 zien verschijnen. Toch vinden er op heel wat kavels al grondwerkzaamheden plaats en zullen er in de loop van dit jaar de nodige heistellingen gaan verschijnen.

Veiligheid
De VVD heeft ook aandacht voor de veiligheid van onze inwoners. We hebben gevraagd om meer handhaving en we deden op ons initiatief mee aan de actie voor het inleveren van steekwapens.
Wat de bereikbaarheid van ons eiland betreft is mede dankzij onze inspanningen de verbreding van de N57 een stuk dichterbij gekomen.
Natuurlijk kan er nog veel worden verbeterd. We blijven keihard werken aan onze huidige en de nieuwe gemeente en aan het vertrouwen van onze inwoners in ons stadsbestuur. Daar kunt u van op aan.

Dick Bosgieter
Fractievoorzitter VVD Hellevoetsluis

meer
nieuws