Stikker-oorkonde-Arie-van-Gorsel_1-768x384 (1)

Afscheid van VVD fractievoorzitter Arie van Gorsel

Datum

Uit hoofde van zijn veelkleurige liberale c.q. maatschappelijke staat van dienst heeft het VVD Hoofdbestuur in Den Haag onlangs gemeend om Arie van Gorsel een ere predicaat toe te kennen in de vorm van de Mr. D.U. Stikker plaquette.

De carrière van Arie van Gorsel beslaat meerdere A4’tjes. Een enorme staat van dienst. Wij moeten dan ook volstaan met een greep uit zijn kleurrijke loopbaan. Arie gaf onderwijs op meerdere niveaus. Van parttime leerkracht tot directeur. Hij was ook jarenlang directeur Sociale Werkvoorziening de Welplaat. Ook was hij als bestuurslid of voorzitter actief bij veel aan zijn functies verwante verenigingen en instanties. Maar bovenal, gedurende bijna 20 jaar, een markant VVD lid en fractievoorzitter van onder meer de Brielse gemeenteraad.

Namens de Brielse VVD Fractie heeft Anneke Witte de persoon Arie van Gorsel met zijn gedrevenheid, zijn karakter en zijn maatschappelijke betrokkenheid als volgt ervaren:
Wanneer er luid gelach klinkt in de Raadszaal, draaien vele hoofden in de richting van de eerste stoel aan de raadstafel. Dat is de plek van de fractievoorzitter van de VVD, of wel de plek waar Arie van Gorsel zat toen hij nog deel uitmaakte van de raad. Met humor en kwinkslagen neemt hij deel aan het debat.

Arie van Gorsel neemt afscheid van de raad

Overigens, ook als volgens het protocol, praten via de voorzitter, er geen spreektijd voor hem is, laat hij zich niet weerhouden om een opmerking te maken die veelal de stemming positief beïnvloed. Arie van Gorsel is aanwezig en vult de ruimte met zijn humor, kennis en ervaring. Een man die staat voor integriteit, eigen verantwoordelijkheid, maar ook voor realisme. Hij staat voor Vrijheid en Democratie, in de breedste zin een liberaal, met als uitgangspunt dat de beperking van de vrijheid ingaat zodra het de ander kan schaden. Daar ligt voor hem de grens.

Ook heeft hij laten zien in de periodes dat hij raadslid was, dat voor hem vrijheid vooral te maken heeft met respect. Het anderen ook gunnen in vrijheid de regie te nemen over de eigen situatie, om daar de hulpmiddelen bij aangereikt te krijgen maar vooral te mogen handelen vanuit eigen inzicht, kracht en verantwoordelijk -heid. Hij gunt iedereen trots te mogen zijn op de eigen prestaties in het leven. Gelijktijdig heeft en houdt hij oog voor de belangen van anderen en in de laatste periode, waar veel taken van de overheid waren overgeheveld naar de gemeente, zag hij toe op de zwakkeren, mensen die zorg behoeven. Daarvoor stond voor hem bovenaan dat een ieder die zorg behoeft deze ook krijgt.

In Arie zit ook een leraar. Tijdens de fractievergaderingen deelde hij graag kennis. Ook dat ging gepaard met veel plezier. En naast zijn behoefte om verhalen door te geven, zit er ook een directeur in Arie. Die liet zich ook gelden. Arie nam de leiding, over het proces, over de taakverdeling, en in de vergaderingen. Proactief onderhield Arie de contacten zowel binnen de coalitie als met de oppositie. Hij was een graag geziene gesprekspartner, met verstand van zaken, altijd thuis in de inhoud die hij ook altijd lardeerde met de humor die hem zo kenmerkt.

Ook nu hij geen raadslid meer is, maar veel tijd doorbrengt met Liesbeth en de labrador die een grote rol speelt in zijn leven, laat hij regelmatig van zich horen. Vooral wanneer er vuurwerk wordt afgestoken. Dat had al zijn overdeelde aandacht, maar omdat dieren, en zo ook zijn hond, hier zo gevoelig voor zijn, blijft hij hier aandacht voor vragen. En terecht. Net als toen hij zelf nog aan de raadstafel zat, blijft de fractie dit onderwerp (mede namens Arie) agenderen.

Kortom, iedereen zal kunnen bevestigen, van welke partij of kleur dan ook, dat Arie van Gorsel een markante persoonlijkheid is, met een enorme staat van dienst, die zijn politieke sporen in Brielle meer dan verdiend heeft. Hij heeft waar mogelijk een professioneel verschil weten te maken, en een fractie nagelaten die weet wat er van hen verwacht mag worden. Die basis heeft hij gevoed en we hopen dan ook dat hij af en toe nog trots is als hij de vergaderingen digitaal volgt.

Namens de fractie van de VVD Brielle

Anneke Witte

meer
nieuws