meetlinten

Analyse 3 verkiezingsprogramma’s

Datum


Deel 1: Bestuur

In aanloop van de naderende gemeenteraadsverkiezingen en het – nog te schrijven – gezamenlijke verkiezingsprogramma is door Leonie Troost-Kengen onderzoek gedaan naar de standpunten van de drie verkiezingsprogramma’s van Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis uit 2018. Bij dit onderzoek staan 3 vragen centraal:

 • Wat zijn de overeenkomstige standpunten binnen de fracties?
 • Waar liggen de verschillen?
 • In hoeverre is het mogelijk om de standpunten van de drie fracties met elkaar te verenigen?

De resultaten van dit onderzoek zullen in de komende periode met u gedeeld worden via de nieuwsbrief waarbij ieder deel een onderwerp zal behandelen.

In het eerste deel van de analyse zal het onderwerp Bestuur behandeld worden.

Gezamenlijke standpunten

De onderstaande standpunten komen in alle drie de verkiezingsprogramma´s voor:

 • Alle fracties zijn voor een kleine, klantgerichte, servicegerichte en effectieve overheid die dicht bij de inwoners staat.
 • Digitalisering is erg belangrijk en iedere fractie heeft hierbij zijn eigen aandachtspunt, zoals verbetering communicatie en inzet van moderne communicatiemiddelen, dat computers en ICT bij de tijd zijn, dat personeelsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd blijft.
 • Er is bij alle fracties aandacht voor de leefbaarheid binnen de diverse wijk- en dorpsraden op Voorne, waaronder Vierpolders, Zwartewaal, Oostvoorne, Rockanje, Tinte en Oudenhoorn.

Deels gezamenlijke standpunten

Hellevoetsluis en Brielle hebben een aantal gezamenlijke standpunten:

 • Minder inhuur externen en meer de samenwerking met buurgemeenten opzoeken.
 • De gemeente dient nieuwe ideeën en initiatieven van haar inwoners, ondernemers en ambtenaren te stimuleren en “buiten de kaders” te denken.
 • Burgers actief betrekken bij hun woonomgeving en bij de besluitvorming, te denken valt aan onderwerpen op het gebied van veiligheid, cultuur en sport.


Tussen Hellevoetsluis en Westvoorne zijn geen gezamenlijke standpunten gevonden.

Tussen Westvoorne en Brielle zijn geen gezamenlijke standpunten gevonden.

Resterende standpunten

Overige standpunten Westvoorne:

 • Met behulp van het VVD netwerk Westvoorne op de kaart zetten.
 • Het huidig beheer van overdekte accommodaties moet veranderen.

Overige standpunten Brielle:

 • Compacte en efficiënte gemeentelijke organisatie die luistert naar en ten dienste staat van onze inwoners.
 • Minimale administratieve lasten en op regionaal niveau georganiseerd.
 • Herbestemmen Arsenaal op waardige wijze voor gebouw en bewoners.

Overige standpunten Hellevoetsluis:

 • Ambtenarenapparaat is dienstverlenend en reageert altijd op vragen van burgers.
 • Trouwen moet binnen wettelijke kaders mogelijk zijn op iedere gewenste locatie binnen de gemeente.
 • De gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering, welke leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen.

Bevindingen

Een aanzienlijk deel van de standpunten met betrekking tot Bestuur wordt gedeeld door ten minste twee fracties. Er zijn ook standpunten die niet gedeeld worden binnen de drie fracties. Deze resterende, losstaande standpunten lijken niet direct tegenstrijdig van elkaar en kunnen zelfs als complementair beschouwd worden.

Leonie Troost-Kengen
Commissielid VVD Hellevoetsluis

meer
nieuws