Regionale-Energiestrategie

Besluitvorming RES 1.0

Datum

De weg naar de besluitvorming door Westvoorne over de Regionale EnergieStrategie 1.0 (RES 1.0) was lang, langs slingerende wegen met veel hobbels en kuilen. Zelfs leek het er even op dat Westvoorne een doodlopende weg was ingeslagen.

Met die doodlopende weg bedoel ik dan niet dat er geen weg meer terug is maar dat RES 1.0 door Westvoorne verworpen zouden worden. Stekker eruit klaar en over. Wij gaan het wel alleen oplossen.

Hoe heeft het zover kunnen komen? Na veel gezamenlijke raden bijeenkomsten tot in de late uurtjes, een publiekscampagne met verkeerde getallen, povere burgerparticipatie met minimale opkomst en uiteindelijk een concept RES 1.0 waar wij als VVD Westvoorne niets in terugzien van alle inbreng.

Maar geen nood wij kunnen op de concept RES 1.0 moties en amendementen indienen. We slaan als raad de handen ineen en er komen veel moties. Het moet anders, wij willen als Westvoorne ons steentje aan de energietransitie bijdragen maar niet de opgave van de grote steden verwezenlijken in onze polders, buitengebied en langs de kust. Bijna alle moties worden raad breed aangenomen.

En dan komt de RES 1.0. Zoeken of de inbreng van Westvoorne is overgenomen. Wederom een teleurstelling. Zoekgebied voor zon op land loopt nog steeds van de N57 tot aan de rand van Rockanje. Zonnevelden omgeven door opgaand groen kunnen een verrijking van het landschap zijn staat er nog steeds beschreven. Wellicht is dit het geval in de Efteling maar niet in het mooie open landschap van Westvoorne. De VVD Westvoorne gesteund door een meerderheid van de raad heeft duidelijk aangegeven wat wij niet willen en hoe wij wel tot energie neutraal Westvoorne willen komen.

De weg daar naar toe zien wij heel duidelijk. Besparen van energie door oa isoleren, zonnepanelen  op daken en bij dubbel gebruik van grond/water stimuleren. De gemeente Westvoorne heeft al jaren een opgave voor het plaatsen van 9 MW aan windmolens ( 2 a 3) stuks naast de molens die er nu al staan aan de noordrand bij de Slufter. Het gebruik van aardwarmte en andere nieuwe energie mogelijkheden benutten, waarbij niets wordt uitgesloten.

Al deze twijfel en onduidelijkheden hebben tot twee keer toe geleid tot uitstel van de besluitvorming. En bij hoge uitzondering heeft de gedeputeerde van de provincie de vragen van de raad van Westvoorne beantwoord in een commissievergadering. Deze antwoorden waren voor de VVD Westvoorne doorslaggevend. De gemeenteraad heeft de uiteindelijke beslissing wat er gebeurd on het omgevingsbeleid.

In de raadsvergadering van heeft de raad op uitzondering van Partij Westvoorne voor een amendement gestemd waarin wordt bepaald dat er geen zonnevelden komen op agrarische, recreatieve gronden in de natuur. Hierdoor kunnen er geen zonnevelden komen in het openlandschap. Door in te stemmen met de RES 1.0 kunnen we blijven meepraten over de vervolgstappen met de gehele regio en hebben wij de wethouder onder andere een duidelijke opdracht mee gegeven dat het betrekken van burgers bij de vervolgstappen 300% beter moet.

Marco Mentink
Fractievoorzitter VVD Westvoorne

meer
nieuws