Natuurwerkdag

Blog Jan-Willem Driesprong.

Datum

Senioren in de Samenleving.

Sinds 2016 ben ik actief lid van het VVD Seniorennetwerk Zuid-Holland dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van het landelijke VVD Seniorennetwerk. Met een korte onderbreking heb ik mij enkele maanden geleden weer aangesloten bij dit netwerk. Dit om het belang van senioren hier te kunnen behartigen.

Het VVD Seniorennetwerk heeft zich als doel gesteld om binnen de partij aandacht te vragen voor (en te geven aan) beleidsvelden die van belang zijn voor senioren (leeftijdsgroepen 50+). Mensen in deze leeftijdsgroepen hebben veelal het gevoel dat hun belangen door “de politiek” onvoldoende worden behartigd, en dat zij nauwelijks vertegenwoordigd worden in politieke organen. Of dit terecht of ten onrechte is doet niet ter zake. Het is een gevoel dat zich met regelmaat vertaalt in de behaalde verkiezingssuccessen van ouderenpartijen. Waar een groot deel van het potentiële VVD electoraat tot deze leeftijdsgroep (50+) behoort, is het zonder meer van belang dat de VVD zichtbaar de belangen van deze groep behartigd.

Samenstelling en werkwijze van het VVD Seniorennetwerk

Het VVD Seniorennetwerk bestaat uit bestuurlijk ervaren VVD’ers die zelf tot de doelgroep behoren. Burgemeesters, wethouders, Statenleden, raadsleden en netwerkbestuurders. Veelal actief en/of actief geweest te zijn in het maatschappelijk middenveld. Die in veel gevallen niet meer in functie zijn en op deze manier hun bijdrage willen leveren en hun ervaring en kennis in willen zetten. Het netwerk kent geen formele verenigingsstructuur, lidmaatschappen of contributies. Het netwerk wordt aangestuurd door een aantal actieve leden. Het komt een paar keer per jaar bijeen en bespreekt ontwikkelingen die van belang zijn voor de doelgroep, waarbij de specifieke aandacht is gevestigd op regio Zuid-Holland. Enkele aandachtsgebieden zijn de ouderenzorg, ouderenhuisvesting, het openbaar vervoer en de pensioenportefeuille. Wij hebben met regelmaat contact en overleg met onze Tweede Kamerfractie over deze en andere onderwerpen. Er worden ook ledenbijeenkomsten georganiseerd waarbij de genoemde aandachtspunten aan de orde worden gesteld en wij onze VVD portefeuillehouders in de Tweede Kamer uitnodigen.

Mocht er belangstelling zijn voor het VVD Seniorennetwerk Zuid-Holland, neem dan contact op met de secretaris van het netwerk Jan Willem Schotel, raadslid in Zoetermeer via jwschotel@kpnmail.nl

Jan Willem Driesprong
Raadslid VVD Westvoorne

meer
nieuws