Schermafbeelding-2020-06-01-om-13.29.53-768x384

De energietransitie … wat betekent dat voor ons?

Datum

Door Mirjam Nelisse – VVD Provinciale Statenlid Zuid-Holland

Fossiele brandstoffen zijn eindig en de gaswinning in Groningen stopt vanwege de aardbevingen. We moeten dus overstappen op andere vormen van energie. Duurzame, hernieuwbare energie om ons te voorzien van elektriciteit en warmte, maar ook van brandstoffen voor onze voertuigen. Hoe gaan we dat doen? 

We zijn nog bezig met de uitvoering van de opgave uit het Energieakkoord: 735 MW in Zuid-Holland. Een zeer grote opgave die ook op veel weerstand onder de inwoners kon rekenen. En nu dient de nieuwe opgave uit het klimaatakkoord zich alweer aan: 35 TWh in Nederland. 

Het idee van deze opgave is dat die bottom-up, dus vanuit de regio’s, met draagvlak van de inwoners, wordt uitgevoerd. Nederland is hiervoor opgedeeld in 30 RES regio’s, regio’s die gezamenlijk een Regionale Energie Strategie moeten opstellen. De Regionale Energie Strategie (RES) is een plan waarin het bod van de regio wordt gedaan, het deel van de 35TWh die die regio kan en wil opwekken. In Zuid-Holland zijn 7 van die regio’s, variërend in samenstelling van één tot 23 gemeenten. Voorne valt onder de regio Rotterdam-Den Haag (RDH) waarin 23 gemeenten samenwerken aan de energietransitie. 

In de afgelopen periode is binnen de regio’s hard gewerkt aan de RES. Er wordt met raadsleden, waterschapsleden en Statenleden in gesprek gegaan. En er is onderzoek gedaan onder inwoners waar wel en geen draagvlak voor is. Daarnaast zijn ook bewonersbijeenkomsten over dit thema georganiseerd. Inmiddels druppelen de RESsen van de diverse regio’s binnen. 

De eerste indruk van regio RDH is goed. Er zijn al verschillende bijeenkomsten geweest voor volksvertegenwoordigers en inwoners. De regio hanteert de leidende principes “betaalbaar, betrouwbaar, veilig, schoon en voor iedereen”. Deze sluiten goed aan bij de insteek van de VVD: “haalbaar en betaalbaar”. Logische uitgangspunten die rekening houden met zowel de beschikbare tijd en middelen van mensen. We hebben tenslotte 30 jaar de tijd om de energietransitie uit te voeren. Laten we die tijd, en de innovaties die in die tijd worden ontwikkeld, voor ons gebruiken. Maar, we moeten wel uit de startblokken komen! 

Ik heb regelmatig contact met de VVD woordvoerders van zowel de gemeenten als de waterschappen in de regio. Via de reguliere middelen, maar de afgelopen maanden ook door te videobellen. Op 3 juli doen we dat met de 29 woordvoerders energie in de RDH. Om met elkaar onze standpunten door te nemen, maar ook vragen, moties en amendementen. Zodat we onze kracht als landelijke partij ten volle benutten! Want wij willen niet “tekenen bij het kruisje”, maar een breed gedragen RES hebben met grote betrokkenheid van de inwoners. De komende weken en maanden zijn daarin cruciaal. In de Statenvergadering van 23 september besluit Provinciale Staten over de concept RES. Daarna kom ik graag bij u terug met de uitkomst en tot die tijd ben ik uiteraard graag bereid tot overleg!   

meer
nieuws