Eerste-Senioren-in-de-Samenleving-bijeenkomst-Voorne-aan-Zee.

Eerste Senioren in de Samenleving bijeenkomst Voorne aan Zee

Datum

Woensdag 15 juni werd in het Dijckhuis in Vierpolders door het Seniorennetwerk van VVD Voorne aan Zee een avond georganiseerd voor senioren, waarbij de onderwerpen Betaalbaar wonen, efficiënte ouderenzorg, pensioenveranderingen en AOW besproken werden.


Tweede Kamerlid Bart Smals en Antoinette Laan waren uitgenodigd. Deze laatste moest vanwege haar werkzaamheden afhaken.

De avond  begon met het onderwerp woonvormen en woonvoorzieningen voor ouderen. Een onderwerp waar lang bij stil werd gestaan en over werd gediscussieerd waarbij de opmerkingen werden gemaakt dat door vele procedures de bouw van woningen traag verloopt. Dit bevorderd de doorstroming niet en ouderen blijven dan ook lang in hun huidige woning wonen. Algemene conclusie van de aanwezigen was dat dit komt door de trage besluitvorming bij o.a. de Provincie. Vele hadden wel een voorbeeld van projecten die daardoor niet van de grond komen. Aan Bart Smals werd de opdracht meegegeven dit binnen de VVD Tweede Kamerfractie aan de orde te stellen.

Daarna het onderwerp Pensioenen naar voren gebracht. Als specialist op dit onderwerp had Bart Smals een duidelijke uitleg hoe het pensioenstelsel er de komende tijd uit gaat zien. Niet dat hij iedereen kon overtuigen dat men met het nieuwe stelsel er op vooruit zou gaan. De hamvraag bij de ouderen is en blijft wat het gaat betekenen voor mijn pensioenuitkering?

Laatste onderwerp was de 7,5% verhoging van de AOW en de afschaffing van de inkomensondersteuning. Ook hier werd door de aanwezige gesteld dat het gevoelsmatig een sigaar uit eigen doos is , maar per saldo zouden ouderen er iets op vooruit gaan volgens Bart Smals. Aandacht werd er gevraagd voor die ouderen die van een AOW genieten en een klein pensioen hebben. Die gaan er in koopkracht op achteruit was de conclusie want het gaat er om wat er per maand binnenkomt’ was één van de opmerkingen, AOW en pensioen wordt als één geheel gezien.

Het was de bedoeling dat we zo rond 21:30 uur tot een afronding zouden komen maar door de levende discussie, waar vele aan meededen werd de avond om 22.15 afgesloten en werd nog nagepraat onder een hapje en drankje en werd er terug gekeken op een zeer interessante avond die zeker een vervolg gaat krijgen na de zomervakantie.

meer
nieuws