Energiezuining-wonen-in-Westvoorne-2

Energiezuinige huurwoningen in Westvoorne.

Datum

Westvoorne – 26 februari. Over de 55 woningen van het Gemeentelijk Woonbedrijf Westvoorne op de locaties Middellandweg, Bethlehemweg, Gijzenhoekweg en Dirk van Leydenweg is al jaren geleden het strategisch besluit genomen om deze te renoveren en niet te slopen en nieuwbouw te plegen. Vervolgens zijn toentertijd een aantal woningen verkocht aan huurders. Daar deze woningen verspreid in de wijk liggen maakte dit het slopen feitelijk onmogelijk, het is immers bijzonder lastig, zo niet onmogelijk om de woningen te slopen als één woning in een rij van een andere eigenaar is.

Dus werd er conform de strategische visie gekeken naar mogelijkheden om de renoveren en te verduurzamen. In 2016 is een pilot gestart waarbij 6 woningen aangepakt zijn. De kosten bleken toen ruim boven de EUR 100.000 per woning te liggen. Deze uitkomst was voor de Raad het signaal om te kijken naar andere mogelijkheden. Daar waar in 2016 volledig naar nul-op-de-meter woningen werd verbouwd zal men nu rekening houden met de transitie naar aardwarmte. De woningen worden daarom omgebouwd en klaargestoomd voor de toekomst en zijn nul-op-de-meter-ready. Zodra het aardwarmte project Tinte uitgevoerd wordt zullen de huizen hierop aangesloten worden zodat de gasaansluiting niet meer nodig is.

Energiezuining wonen in Westvoorne 2

Gezien de algemene stijging van kosten en bouwkosten in het bijzonder heeft de ontwikkelaar, NieuwWonen onderdeel van VolkerWessels, aangegeven dat de kosten sinds medio 2020 voor dit specifieke project met 10% zijn gestegen. De Raad begrijpt dat door de marktontwikkelingen de kosten zijn gestegen en heeft ingestemd om extra geld te voteren om deze verduurzamende renovatie te realiseren.

Daarnaast had de Raad verzocht zonnepanelen en vloerisolatie op te nemen in het project. Een uitbreiding van de eerdere wens en daarom was er een extra investering nodig van EUR 400.000. Deze investering verdient zich in de loop der jaren zelf terug daar het energieverbruik hierdoor daalt. Met het oog op de enorm toegenomen energiekosten een essentiële toevoeging aan de renovatie.

Ruim 95 % van de huurders heeft ingestemd met de renovatie en de planning is dat bouwer NieuwWonen in de tweede helft van 2022 zal starten. VVD’er Monique Hamstra is blij dat nu eindelijk de renovatie van deze woningen gerealiseerd kan worden en spreekt de hoop uit dat de bewoners snel over een comfortabele en energiezuinige woning kunnen beschikken.

Monique Hamstra
VVD fractie Westvoorne

meer
nieuws