Mirjam-op-trekker-768x384

iCafe Landbouw

Datum

POLITIEK ICAFÉ BELICHT EEN INNOVATIEVE LANDBOUWSECTOR

Met bijna 90 aanmeldingen vond op donderdag 25 februari het politieke iCafé van de VVD over landbouw plaats. Na een introductie door Mirjam Nelisse (VVD Statenlid en kandidaat Tweede Kamerlid) en Helma Lodders (Tweede Kamerlid VVD en woordvoerder landbouw) vertelden ondernemers Ruud Dukker en Jacob Jan Dogterom over de innovaties in hun bedrijf.

De avond was een gezamenlijk initiatief van de VVD netwerken Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne. De aftrap werd gegeven door Mirjam Nelisse. Zij maakt zich zorgen over het verdienvermogen voor agrariërs. Er wordt steeds meer gevraagd aan de sector qua voedselveiligheid, biodiversiteit en duurzaamheid, maar de opbrengsten blijven relatief laag. Ook vindt ze dat de politiek meer naar de lange termijn moet gaan kijken in plaats van korte termijn beleid. Tot slot mogen we best trotser zijn op de sector.

Helma Lodders vindt dat we moeten erkennen dat we de meest duurzame land- en tuinbouw ter wereld hebben. Verdere verduurzaming is mogelijk, maar dit moet zich vertalen in de opbrengst voor de boeren. De afgelopen jaren heeft Helma zich met succes ingezet voor een meer feitelijke discussie over landbouw, het beter op de agenda krijgen van veredelingstechieken en de aanstelling van een innovatiegezant. Die laatste is door de minister toegezegd en moet ondernemers die willen innoveren helpen als ze tegen verstikkende nationale regelgeving of trage procedures aanlopen.Ook is er nauwelijks nieuwe regelgeving toegevoegd de afgelopen jaren, mede dankzij de inspanningen van de VVD.

Ruud Dukker is tomatenkweker (onder andere op Voorne) en gaf een inkijkje in de vernieuwingen in het verkoopkanaal. Zo vindt de prijsbepaling tegenwoordig op een hele transparante manier plaats en wordt ingezet op korte ketens. Hierbij levert de tuinder direct aan de consument of via maximaal één tussenpartij. Een bedreiging voor de sector is dat de producten van 54.000 boeren en tuinders slechts via vijf inkoopkantoren verloopt.

Jacob Jan Dogterom heeft met zijn broer een akkerbouw- en bloembollenbedrijf op Goeree-Overflakkee. Samen met Arie Pieter van der Hoek (Hoeksche Waard) werkt hij aan een innovatief project, waarbij ze energie opwekken via zon en wind. Maar dit is weersafhankelijk en daaruit kwam het idee van groene waterstof als energiedrager. Dit kan gebruikt worden voor de tractoren of kachels in de loodsen, maar uiteindelijk ook worden geleverd aan huishoudens.
Na de inleidingen was er ruimte voor vragen. Hoe kan de VVD zorgen dat innovaties meer de ruimte krijgen? Waarom is er nog geen meerprijs voor boeren voor bovenwettelijke eisen? Zorgen de landbouwsubsidies wel voldoende voor prikkels om te vernieuwen? Wat wil de VVD doen om de stikstof te verlagen? Wat verwachten de ondernemers van de gemeenten?

meer
nieuws