frederikzevenbergen

iCafe Mobiliteit 23 september.

Datum

Op donderdag 23 september (20.00 uur) organiseren VVD Goeree-Overflakkee, VVD Voorne en VVD Hoeksche Waard gezamenlijk een digitaal iCafé over mobiliteit. Te gast zijn gedeputeerde Frederik Zevenbergen, André Schoon (wethouder Brielle) en Christel Mourik (secretaris-algemeen directeur van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag). Zij zullen het onderwerp vanuit hun perspectief toelichten waarna er ruimte is voor vragen en discussie.

De Zuid-Hollandse eilanden liggen strategisch in de groene zuidrand van de provincie Zuid-Holland en in de corridor Rotterdam-Antwerpen. De verkeersdrukte is de laatste jaren door woningbouw en economische groei toegenomen en zal naar verwachting nog verder gaan toenemen. Bereikbaarheid, de doorstroomfunctie maar ook de veiligheid staan onder druk. Tegelijkertijd staan er grootschalige meerjarige renovaties voor de deur (Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel) die de verkeersroutes verder onder druk zetten. De vraag is dus: Hoe houden we de eilanden bereikbaar? Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor de (lokale) ondernemers.

André Schoon, wethouder in de gemeente Brielle, zal vanuit het perspectief van een lokale bestuurder stil staan op welke manier de bereikbaarheid van de eilanden op de bestuurlijke agenda kan worden gezet. Christel Mourik, zal vanuit het perspectief van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, toelichten in hoeverre openbaar vervoer kan bijdragen aan een verbeterde bereikbaarheid. 

Gedeputeerde Frederik Zevenbergen zal vanuit de Provincie toelichten welke prioriteit de bereikbaarheid van de eilanden heeft, wat de provinciale visie is en op welke manier de bestuurlijke agenda in Den Haag wordt beïnvloed? 

Wil je aanwezig zijn, een vraag stellen of gewoon meeluisteren? Schrijf je hier in voor het iCafé Mobiliteit op 23 september.

meer
nieuws