HermanKoster

In Memoriam Herman Koster

Datum

geboren 6 november 1936 overleden op 28 oktober 2021
Herman was sinds 1976 lid van de VVD.

Als ondernemer, docent bedrijfskunde en jurist was het voor hem een hele omslag om de lokale politiek in te gaan. In 2002 stelde hij zich verkiesbaar voor de gemeenteraad in Brielle voor de periode 2002-2006.
We hebben Herman leren kennen als een standvastige liberaal die de kaas niet van zijn brood liet eten. Zijn eerst periode werd afgesloten met de ondertekening van het convenant over de glastuinbouw.

Na de verkiezingen in 2006 werd hij fractievoorzitter en gaf tot 2010 op zijn heel eigen wijze leiding aan de fractie. Een periode die van start ging met de verkoop van het gemeentelijk woningbedrijf, onder andere door zijn doorzettingsvermogen werd deze omslag bereikt.
De wijze waarop de financiën van de gemeente werden ingezet moesten volgens hem beter en anders. Er werden nieuwe scholen gebouwd en hij maakte zich sterk voor het nieuwe Bres-theater.

Hij werd voorzitter van de commissie Bijzondere Projecten waarbij hij als neutrale voorzitter toch graag de discussie aanging. Bij de verhuizing van de sportverenigingen nam hij het op voor de atletiekvereniging en sleepte één miljoen extra uit de algemene reserve om dat te realiseren. Vaak zorgde dat voor pittige discussies met zowel het College als de oppositie.

Maar we hebben Herman leren kennen als een man die de politiek leuk maakte, met zijn kwinkslagen kon hij vaak op aangename wijze zaken regelen.
We zullen Herman missen als en koersvaste bestuurder, maar zeker als een warm persoon waarmee we graag een wijntje gingen drinken.

Mogen hij rusten in vrede.

meer
nieuws