bedreiging

Koppeling tussen AOW en loonontwikkeling blijft bestaan.

Datum

De afgelopen weken is er veel publiciteit geweest over het ontkoppelen van de AOW en de verhoging van het minimumloon, zoals het kabinet dat van plan is. Het kabinet is immers voornemens om arbeid beter te belonen en wil daarom het wettelijk minimumloon stapsgewijs met 7,5 procent verhogen. De bijstand stijgt mee. De AOW zou worden ontkoppeld.

Mijn eerste reactie hierop was: “ Wie heeft dat nu weer bedacht? Wat een misser  is dit voor een groep die het toch al moeilijk heeft.”

Het was dan ook geen verrassing dat tijdens een thematische digitale netwerkbijeenkomst van de VVD de kritiek “ niet van de lucht was”. Sophie Hermans (fractievoorzitter van de VVD) die ook deelnam aan de bijeenkomst kreeg heel wat over zich heen van de VVD leden uit de gemeenten.

Zij reageerde hier alert op. Naar haar mening was de “ framing in de media” een onjuiste. “Er is namelijk geen sprake van ontkoppeling van de AOW van de loonontwikkeling. Net als nu zal twee keer per jaar worden gekeken naar de algemene loonontwikkeling die in de CAO’s aan de orde is”. De AOW komt dus niet op een nullijn. Wat er gebeurt is dat het kabinet voornemens is om het minimumloon, zoals hiervoor genoemd, aan te passen en hiervoor het effect van deze verhoging voor de AOW buiten beschouwing te laten. De algemene loonontwikkeling zou dus wel degelijk doorwerking hebben naar de AOW.

Het op deze wijze eenmalig ontkoppelen heeft een effect van ruim 2 miljard euro. Een fors bedrag, dat het kabinet kennelijk niet “ automatisch” wil besteden. Het is echter de vraag of dit een goede keuze is.

Op dit moment vind de discussie  ook in de kamer breed plaats. Welke uitkomst dit krijgt is nog onduidelijk.  Vanuit mijn positie kan ik wel stellen dat een correctie voor mensen die alleen moeten leven van hun AOW en niet beschikken over een aanvullend pensioen zeer zeker op zijn plaats is.

H. De Jong

Raadslid VVD Hellevoetsluis

meer
nieuws