Raad-Brielle-in-vergadering

Laatste raad van 2021

Datum

Op 22 december 2021 was de Brielse Raad bijeen voor de laatste raadsvergadering van dit jaar. Het werd een lange avond met lastige vraagstukken waarover nog besluiten genomen moest worden. Zo stond onder andere de evaluatie van het minimabeleid, het gewijzigd vaststellen omgevingsplan Buitengebied Brielle Veegplan 1 en de ontsluitingsweg Meeuwenoord op de agenda. Vanwege corona maatregelen werd de vergadering digitaal gehouden wat het met elkaar in debat gaan niet gemakkelijk maakt.

Het minimabeleid werd unaniem vastgesteld evenals het gewijzigd vaststellen omgevingsplan buitengebied Veegplan 1 al was hier wel een pittig debat en twee schorsingen voor nodig. Voor de VVD Brielle fractie was het belangrijk dat het raadsvoorstel aangenomen zou worden omdat hierin ook de vestiging van een biostookinstallatie en Parapluplan Wonen en Kamerverhuur opgenomen was. Hiervoor was al eerder door de Raad een voorbereidingsbesluit genomen.

Bijna aan het einde van het jaar 2021 wordt het tijd om terug te blikken en waar VVD Brielle trots op is. Zo zijn er een aantal mooie woningbouwprojecten gerealiseerd, of in een afrondende fase.
Enkele projecten zijn:

  • De oude HBS die omgebouwd wordt tot appartementen met daarvoor kavels voor nieuwbouwwoningen,
  • de nieuwbouw aan de Ruggeweg en ruimte voor ruimte kavels in het buitengebied.

Bouwen voor jong en oud, kapitaal krachtige en minder kapitaal krachtige inwoners staat op de prioriteitenlijst. Ook is er aandacht voor sociale woningbouw daar waar het mogelijk is. Terugkijkend kan de VVD Brielle zeggen dat het jaar 2021 een goed jaar is geweest.

Elles Thiel
Raadslid VVD Brielle

meer
nieuws