Marja-Roza-2-768x384

Marja Roza – de Pijper onze nieuwe voorzitter

Datum

Tijdens de schriftelijk najaarsbijeenkomst is Marja Roza benoemt als voorzitter van Lokaal Netwerk VVD Voorne. Zij zegt hierover:

Het bestuur heeft mij gevraagd mij beschikbaar te stellen voor het voorzitterschap van het Netwerk Voorne.
Met veel enthousiasme heb ik daar “JA” op gezegd, omdat ik denk dat er de komende jaren heel veel te doen zal zijn om van 3 aparte gemeenten en VVD-fracties één mooi geheel Voorne te maken.
Ik wil daar graag samen met de andere bestuursleden, de fracties en de wethouders mijn bijdrage aan leveren.

Voor degenen die mij niet kennen wil ik mij graag voorstellen.
Sinds 1978 ben ik lid van de VVD. Als snel kwam ik als jonkie (26 jaar) in het bestuur en maakte ook kennis met het gemeenteraadswerk. Vanaf 1986 kwam ik als raadslid in de gemeenteraad van Hellevoetsluis. In elke raadsperiode had ik andere portefeuilles, zodat alle onderwerpen wel een keer aan bod kwamen. Dat heb ik gedaan tot ik in 2010 wethouder werd van Sociale Zaken, Onderwijs en Verkeer. Het wethouderschap duurde tot 2014. Daarna werd ik weer raadslid. Totdat ik in september 2017 VVD-wethouder Peter Hofman verving, die vanwege ziekte zijn wethouderschap niet kon voltooien.

De verkiezingen van 2018 maakte een einde aan deze vervanging. Ik dacht toen met pensioen te gaan, maar werd in april gevraagd om wethouder te worden in Westvoorne. De portefeuilles die ik toen beheerde waren Ruimtelijke Ordening, Wonen, Toerisme en Verkeer. Dit heb ik gedaan tot oktober 2019; op dat moment ben ik echt met pensioen gegaan.
Na ruim een jaar afstand te hebben genomen van de actieve inhoudelijke politiek, komt nu de bestuurlijke politiek op mijn pad.

Graag wil ik al mijn ervaringen in dienst stellen van het bestuur van de VVD.
Ik ben en blijf tenslotte een liberaal in harten nieren.
Ik hoop dat ik het vertrouwen van de VVD leden in het Netwerk Voorne mag waarmaken.

Met liberale groet,

Marja Roza-de Pijper

meer
nieuws