woningspeculatie

Motie tegen woningspeculatie in Hellevoetsluis

Datum

Er is een groot tekort aan woningen in Nederland en zeker ook in Hellevoetsluis.
De kansen voor nieuwkomers op de markt zijn, mede gelet op de sterk opgelopen prijzen, erg klein. Uit onderzoek is gebleken dat iemand met een modaal inkomen slechts kan opteren naar 3 procent van de beschikbare woningen.

Wij zien dat op tal van plaatsen speculanten voor extra concurrentie zorgen door de opkoop van woningen in bestaande wijken maar ook in nieuwbouwwijken. Voor speculanten is dit de mogelijkheid om naast hoge huurinkomsten (belastingvrije) winst te boeken op de onderliggende waarde. Een aantal voorbeelden van deze praktijken zijn al ruim uitgemeten in de media en zijn ronduit schandalig te noemen. Schandalig, omdat het niet bijdraagt aan de ontwikkeling van een stad en zeker niet aan de sociale structuur in wijken. Dit wordt vooral veroorzaakt door de vaak korte huurtermijn, waardoor veelvuldig van bewoners wordt gewisseld.

Dit is ook de reden dat wij samen met Inwonersbelang Hellevoetsluis (IBH) en CDA een motie hebben ingediend, die in de raad van 28 oktober jl. unaniem is aangenomen.
Wij vinden het belangrijk dat nu tot actie wordt overgegaan en wij in Hellevoetsluis, maar liever nog op heel Voorne, tot een regeling komen voor opkoopbescherming. De nieuwe Woningwet die, met ingang van 1 januari 2022, van kracht zal worden geeft gemeenten de mogelijkheid om dit te regelen. De koper van een woning is dan verplicht om 4 jaar zelf in de gekochte woning te wonen.

Grote steden in onze omgeving zullen zeker van deze mogelijkheid gebruik maken, waardoor we ook nog eens waterbedeffecten kunnen verwachten. Het nadenken en maken van een dergelijke regeling is dus zeer opportuun.
Want ……….Wij willen dit voorkomen, zodat bijvoorbeeld ook de kinderen van Voorne als starters op de woningmarkt een serieuze kans maken.

Henk de Jong
Raadslid VVD Hellevoetsluis

meer
nieuws