Schermafbeelding-2019-10-18-om-20.32.05-768x384

ROG: Regionaal overleg gemeenteraden

Datum

Op zaterdag 12 oktober stond het eerste Regionale Overleg Gemeenteraden (ROG) nieuwe stijl op het programma. Na grondigde voorbereidingen van de PR-commissie en het bestuur werden alle fracties van de VVD op Voorne uitgenodigd om bijeen te komen om gezamenlijk na te denken over het thema Permanente campagne en de mogelijkheden daarvan voor Voorne.

Er is door alle aanwezigen positief gereageerd op dit eerste ROG. In februari 2020 zal het volgende ROG op de agenda staan om dan gezamenlijk met alle fracties over een nieuw thema van gedachte te wisselen. Door middel van het ROG hopen wij zodoende de onderlinge samenwerking en kennisdeling tussen alle fracties te verbeteren en optimaliseren.

meer
nieuws