Brielle-640x320

Verkenning bestuurlijk toekomst Brielle

Datum

De Brielse politiek beslist naar verwachting in de eerste helft van 2020 over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Brielle. Alle gemeenteraadsleden willen samen met het college van burgemeester en wethouders graag met de Brielse inwoners in gesprek Zo kan er -mede op basis van ideeën en argumenten- uiteindelijk een afgewogen politiek besluit genomen worden: waar willen we met Brielle naartoe en welke bestuurlijke constructie past daarbij? 

Hoe gaat het proces eruit zien?

De afgelopen maanden is er hard gewerkt om het proces goed te laten verlopen. Namens de VVD Brielle zijn Frans-Joost Heijboer en André Schoon vertegenwoordigd in een projectgroep en in werkgroepen. De komende weken gaan we starten met de participatieavonden daar gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers en het maatschappelijk middenveld. We willen uiteindelijke een besluit nemen met zoveel mogelijk input vanuit de samenleving. Er is een informatiefolder gemaakt en een vragenformulier in de vorm van een routekaart. 

Uiteindelijk is de hoofdvraag: hoe ziet de toekomst van Brielle eruit? 

In het vervolg proces bereidt de projectgroep een voorstel voor op basis van alle verkregen input vanuit de diverse geledingen. Dit wordt aangeboden aan de stuurgroep. Hierna wordt het aan de gemeenteraad ter beoordeling aangeboden. Zo krijgt de raad een rapport, dat breed gedragen is en waarop begin 2020 een beslissing genomen kan worden over hoe de bestuurlijke toekomst van Brielle er uit gaat zien.”

André Schoon
VVD wethouder Brielle

meer
nieuws