Kerk-in-Brielle

Visie Bestuurlijke toekomst

Datum

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Brielle heeft fractievoorzitter Arie van Gorsel (VVD) de visie van de VVD-fractie toegelicht op gepresenteerde rapport van de werkgroep. Hieronder treft u zijn reactie aan:

“Allereerst geeft de fractie van de VVD de complimenten aan de werkgroep – inclusief betrokken ambtenaren – voor het geleverde eindproduct: “Verkenning Bestuurlijke toekomst Brielle”. De werkgroep heeft zich aan de verkenningsopdracht gehouden en ruimte gegeven aan alle standpunten in de discussies tijdens de verschillende georganiseerde workshops.

Het rapport geeft op hoofdlijnen een goed overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende samenwerkingsvormen. Middels de workshops “beeld- en oordeelsvorming” heeft ieder raads- en commissielid zijn of haar inbreng kunnen leveren. Deze inbreng is dan ook voor de VVD duidelijk zichtbaar in de conclusies en aanbevelingen over de te onderzoeken samenwerkingsmogelijkheden die kansrijk en werkbaar kunnen zijn. Onder welke randvoorwaarden en hoe het vervolgtraject in de tijd wordt geplaatst wordt hierin meegenomen.

Voor de VVD fractie geldt als aanbeveling:

  1. Belangrijk traject volgt in gezamenlijkheid met alle raads- en commissieleden;
  2. Het proces met de externe stakeholders t.w. inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen is van groot belang;
  3. Neem de tijd die hebben we voorlopig zeker.

Voetnoot:

“Democratie is gebaseerd op de volgende spelregels; de meerderheid beslist, met respect voor de minderheid en respect van de minderheid voor het besluit.”

meer
nieuws