VVD-blij-met-plannen-voor-Kickersbloem-3

VVD blij met plannen voor Kickersbloem 3

Datum

Huisvesting van arbeidsmigranten op Kickersbloem 3
Eerst maar eens over het initiatief om op Kickersbloem 3 een voorziening voor migranten te vestigen arbeidsmigranten in de vorm van een hotel. Deze locatie gaat een tijdelijke woonruimte bieden aan zo’n 700 personen. Ook komen er in het hotel kamers beschikbaar voor mensen die met spoed op zoek zijn naar tijdelijke woonruimte. Het hotel biedt een alternatief voor het gebruik van woningen in de woonwijken van Hellevoetsluis door arbeidsmigranten.

Daardoor kunnen meer woningen beschikbaar komen voor woningzoekenden. De VVD vindt dit een prima initiatief, omdat dit een win-win situatie betreft. Enerzijds schept het voor de hier werkzame arbeidsmigranten, die we in onze bedrijven op dit moment hard nodig hebben, goede menswaardige voorzieningen voor hun tijdelijke verblijf. Anderzijds spelen we hierdoor gezien de grote woningnood meer woningen vrij voor onze eigen inwoners, aangezien deze arbeidsmigranten nu goede en vaak ruime woningen bezet houden. En als belangrijk neveneffect heeft het dat we het op deze manier de speculanten en huisjesmelkers moeilijker maken om een deel van de woningvoorraad aan de vrije markt te onttrekken.
Interesse van grote bedrijven voor Kickersbloem 3
De VVD is ook zeer verheugd dat nadat het bedrijf Delta Development Group vorig jaar 15 hectare grond op Kickersbloem 3 afnam, de interesse voor grote kavels op het nieuwe bedrijventerrein is toegenomen. Deze interesse komt vooral van bedrijven die in de logistiek of opslag actief zijn. We zien dat de grote inzet van onze wethouder Spoon dus zijn vruchten gaat afwerpen en tot mooie resultaten kan gaan leiden. En natuurlijk moet er op dit bedrijventerrein naast de vestiging van wat grotere bedrijven ook ruimte zijn voor lokale bedrijven. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat Kickersbloem 3 een volwaardig bedrijventerrein gaat worden en daar ziet het nu steeds meer naar uit.

Dick Bosgieter
Fractievoorzitter VVD Hellevoetsluis

meer
nieuws