Schermafbeelding-2020-04-02-om-22.05.29-768x384

VVD Brielle steunt vorming nieuwe gemeente

Datum

Principebesluit herindeling Raadsvergadering 15 april 2020

Zoals wij reeds in de commissie BZM reeds hebben uitgesproken, staat de voltallige fractie van de VVD Brielle positief tegenover de vorming van de nieuwe gemeente Voorne.

Het is het belangrijkste besluit – en van historisch belang – dat in deze raad en de raden van Westvoorne en Hellevoetsluis de afgelopen jaren aan de orde is geweest. Het gaat over de toekomst van onze eigen woon-, werk- en leefomgeving. 

Wij spreken nogmaals onze waardering uit naar de projectgroep en de ambtelijke organisatie over de wijze waarop in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal de inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers de gelegenheid hebben gekregen om inbreng te geven over onderwerpen die in de nieuw te vormen gemeente invulling moeten krijgen.

Ook de raad en het College hebben in zeer nauwe samenwerking, en ongeacht politieke kleuring, op optimale wijze samengewerkt om tot een voorstel te komen dat nu voorligt.

Toch moeten wij vaststellen dat er los van de huidige omstandigheden als de Coronapandemie nog heel veel werk verzet moet worden om tot de nieuwe gemeente te komen, die als startdatum 1 januari 2023 heeft meegekregen.

Belangrijke onderwerpen en aandachtsgebieden om tot een succesvolle nieuwe gemeente te komen zijn volgens de VVD:

  • Een degelijk en transparant Plan van aanpak;
  • Op de diverse doelgroepen binnen de gemeente een gericht communicatie- en informatieplan;
  • Het door alle drie gemeenten uit te voeren ‘due diligence onderzoek’ en het daaruit voortvloeiende  pakket van maatregelen om tot een financieel gezonde nieuwe gemeente te komen;
  • Gelijkwaardigheid en het behouden daarvan tijdens het proces is van het hoogste belang.

Uitgangspunt voor het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst was om de inwoners, ondernemers, maatschappelijke en culturele instellingen en verenigingen zo goed mogelijk van dienst te zijn in een steeds complexere omgeving, waar steeds meer taken bij de gemeenten worden neergelegd. Daarnaast zijn middels diverse participatie- en informatieproces verwachtingen uitgesproken over onderwerpen die in onze gemeente belangrijk gevonden worden.

De VVD-fractie zal dan ook vanuit haar verantwoordelijkheid van de raad van Brielle met de blik op de nieuw te vormen gemeente het proces blijven volgen en deelnemen met de volle aandacht voor het hiervoor gestelde.

Arie van Gorsel, Anneke Witte, Frans-Joost Heijboer, Jan Bark en Elles Thiel

Fractie VVD Brielle

meer
nieuws