Gezamenlijk-vooruit-2-1-710x533-1-710x355

VVD: Gezamenlijk vooruit!

Datum

Gezamenlijk vooruit!

Op woensdag 15 april hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne een belangrijk besluit genomen over de bestuurlijke toekomst. Iedere gemeenteraad bekrachtigde het besluit om in 2023 definitief te komen tot één nieuwe gemeente.

Samenwerking

Nu alle gemeenteraden besloten hebben om definitief het pad in te slaan van een bestuurlijke fusie, zal de samenwerking tussen de VVD-fracties alleen maar hechter worden. Deze samenwerking is er niet alleen op gericht om ervoor te zorgen dat het fusiebesluit goed uitgevoerd kan worden, maar ook op de vraag hoe de nieuwe gemeente het beste kan voorzien in de wensen en behoeften van onze inwoners.

Arie van Gorsel (VVD Brielle):

De Brielse raad heeft na een zorgvuldig informatie- en participatietraject met inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen unaniem het principebesluit genomen om de gemeente Voorne te vormen.

Wij willen bij dit besluit benadrukken dat voor de VVD gelijkwaardigheid en het behouden daarvan tijdens het proces van het hoogste belang is om voor alle partijen en belanghebbenden een succesvolle herindeling te realiseren.

Dick Bosgieter (VVD Hellevoetsluis):

De Hellevoetse VVD is altijd al een voorstander geweest van de vorming van één gemeente op Voorne. Na de fusie hebben we straks een grotere bestuurskracht en meer invloed in de regio als nieuwe gemeente. Behoud van de identiteit van de kernen is daarbij van belang. Betrokkenheid bij het verdere proces is voor ons een absolute must.

Marco Mentink (VVD Westvoorne):

VVD Westvoorne is al jaren een voorstander, gezien de hedendaagse uitdagingen, om te komen tot één gemeente op Voorne. Zo kunnen we onze burgers nog beter van dienst zijn.

Gezien de uitdagende en unieke situatie waarin wij ons op dit moment bevinden door het Corona virus zullen we gebruik moeten maken van eigentijdse overlegmethodes om te zorgen dat het proces door kan gaan zonder dat er groepen of mensen buitengesloten worden.

Om toch het wettelijke proces- en tijdspad te kunnen volgen zullen er van een ieder aanpassingen gevraagd worden. Dit mag kan en mag echter niet te koste gaan van de zorgvuldigheid.

Als VVD Westvoorne zien wij uit naar een nog nauwere samenwerking met VVD Brielle en VVD Hellevoetsluis om ook uiteindelijke te komen tot 1 nieuwe VVD fractie die u zal gaan vertegenwoordigen in de nieuwe raad per 1 januari 2023.

Een fijne plek

De VVD ziet voldoende nieuwe kansen en uitdagingen voor de nieuwe gemeente. Voor de VVD staat voorop dat de nieuwe gemeente een fijne plek wordt om in te wonen, werken, recreëren en ondernemen. Een gemeente die veilig is en aandacht heeft voor duurzaamheid en groen. En bovenal een financieel gezonde gemeente die luistert naar de wensen van haar inwoners en de dienstverlening daarop aansluit. In samenwerking met elkaar gaan de VVD-fracties plannen maken voor de toekomstige gemeente. Hierbij gaan wij graag het gesprek met u aan om te kijken hoe wij deze zo goed mogelijk kunnen inrichten. Samen maken wij de nieuwe gemeente tot een succes!

meer
nieuws