Windmolens-Haringvlietdam

VVD kiest voor snelheid en duidelijkheid rond 2 windturbines.

Datum

‘Windmolens horen volgens de VVD fractie in Hellevoetsluis niet thuis op land, maar op Zee’.
Toch heeft de VVD in de raadsvergadering van 28 april, evenals het IBH, CDA en D66 ingestemd met een voorstel om de coördinatieregeling toe te passen voor de realisatie van twee windturbines bij de Haringvlietdam.

Provinciale afspraken

De provincie heeft in 2012 met de Rotterdamse regio, waartoe Hellevoetsluis behoort, afgesproken om 150 MW aan windturbines te plaatsen. De gemeente moest 12 MW realiseren op de locatie N57 Entree Zuid. In een breed gedragen motie is daarna op initiatief van de VVD uitgesproken dat alleen langs de dam windturbines kunnen komen. Dat is de plek die volgens de VVD de minst slechte locatie is. Elke andere mogelijke locatie levert namelijk voor inwoners van onze gemeente aanzienlijk meer overlast op. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de VVD fractie geen oog heeft voor de bezwaren van de omwonenden van de huidige locatie. In 2018 is deze locatie onderzocht en is een uitgebreid participatietraject gestart. Uiteindelijk heeft de provincie ingestemd met deze locatie. Wanneer de realisering van windturbines op deze locatie niet lukt dan wordt de locatie N57 Entree Zuid alsnog aangewezen als windlocatie. Deze locatie is voor de VVD onaanvaardbaar.

Coördinatieregeling

De raad heeft in meerderheid besloten om de coördinatieregeling toe te passen; dat wil zeggen de vergunningen rond het project worden in een keer aangevraagd en doorlopen gelijktijdig dezelfde procedure. De VVD is voor toepassing van deze regeling, omdat de procedure voor een versnelling van het vergunningstraject er niet voor zorgt dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid. Iedereen heeft in dat geval namelijk snel duidelijkheid.

Bij uitstel ontstaat het risico dat er meer windmolens dan de huidige 2 komen en dan ook nog op locaties die voor de inwoners van Hellevoetsluis nog grotere nadelige gevolgen hebben dan de huidige locatie. Daarnaast bestaat de kans dat de provincie ingrijpt en de locatie N57 alsnog aanwijst. Dit risico is voor de VVD onaanvaardbaar groot.

Communicatie

De VVD is zich zeer goed bewust van de onrust die bij omwonenden is ontstaan over de huidige plannen voor de twee windturbines bij de dam. Belangrijk in dit soort ingrijpende veranderingen is om de direct betrokkenen zo vroeg mogelijk te informeren en te betrekken. Dat is echter voor een kleine groep omwonenden niet gebeurd, hetgeen door de verantwoordelijke wethouder ook is hersteld. De inpassing van windenergie gebeurt volgens de Leidraad windenergie Voorne-Putten.

Participatie en draagvlak zijn tot slot voor de Hellevoetse VVD essentiële onderwerpen. Hiermee moet uiteraard serieus worden omgegaan, maar tegelijkertijd wil de VVD ook de afspraak met de provincie nakomen.

Ed Weeder
Raadslid VVD Hellevoetsluis

meer
nieuws