Standpunten

VVD is tegen experiment stembiljet.

Datum

De VVD-fractie ziet niets in een experiment bij de komende gemeenteraadsverkiezingen met een nieuw stembiljet waarbij je kunt stemmen op een anoniem nummer bij een politieke partij. Naar de mening van de fractie komt hierdoor nog meer afstand tussen kiezer en politiek en doet het experiment afbreuk aan de lokale herkenbaarheid.

Bij de verkiezingen van november 2022 kan de gemeente Voorne aan Zee experimenteren met een alternatief stembiljet, omdat het huidige formaat te groot is. Hiervoor heeft de Tweede Kamer in oktober 2022 een wetsvoorstel aangenomen, dat nog door de Eerste Kamer moet.

De gemeenteraad moet een besluit nemen om deel te nemen aan het experiment. Bij de begrotingsbehandeling van 4 november. heeft de VVD-fractie al aangegeven dit een slecht idee te vinden. Ook andere partijen in de raad hebben aangegeven niets te zien in het experiment.

meer
nieuws