VVD-nodigt-provincie-uit-om-woningbouw-mogelijkheden-te-bekijken

VVD nodigt provincie uit om woningbouw mogelijkheden te bekijken.

Datum

De Provincie heeft aan de gemeente Westvoorne een woningbouw verplichting opgelegd van ruim 600 woningen waarvan 35% sociale bouw. De voorwaarden hierbij zijn duidelijk, bouw in het binnenstedelijk gebied en houd daarbij rekening met het kwetsbare Natura 2000 gebied. Hiervoor is het belangrijk de PAS-regelingen te volgen zodat de stikstofdepositie rondom Natura 2000 gebieden wordt beperkt.

Deze eisen maken het binnen de gemeente Westvoorne zeer lastig woningen te realiseren zonder verdichting toe te passen en staat haaks op de VVD wens om het landelijk karakter te behouden. Dit is de reden waarom de VVD inzet om de voetbalvelden van Rockanje te verplaatsen naar de rand van de gemeente. Niet alleen om overlast en verkeersbewegingen binnen de kern te beperken maar met name omdat dan ruimte vrij komt om woningbouw te realiseren. Woningen waar grote behoefte aan is. Omdat de grond onder de voetbalvelden in het bezit van de gemeente is kan hier tevens een deel sociale woningbouw plaatsvinden.

Voor de vakantieperiode werd dit onderkend door de Provincie, mede door gesprekken van VVD-fractie voorzitter Marco Mentink met de Commissaris van de Koning en door het aanschrijven van PvdA-raadslid Regina Roggeveen aan haar PvdA-gedeputeerde, zeg maar wethouder binnen de provincie. Echter, tijdens de vakantie bleek dat er wederom onduidelijkheid was. En dat terwijl de accommodatie van de voetbalvereniging nu eindelijk echt verbouwd moet gaan worden. We wachten al veel te lang, had dit in het verleden niet de prioriteit dan wel was er geen financiële ruimte. Op dit moment heeft dit binnen de Raad en College prioriteit en zijn de financiële middelen gereserveerd.

Op initiatief van VVD-er Monique Hamstra waren deze zondag vanuit de Provincie Laurine Bonnewits, Karima Bouchtaoui en Peter van Waaij in Westvoorne voor een rondleiding om de situatie ter plekke te bekijken. Marco Mentink: Fijn dat zij de moeite hebben genomen om de situatie ter plekke te bekijken en ik ben blij dat zij onze visie ondersteunen en zich hiervoor hard willen maken in hun coalitie en met hun gedeputeerde om hier zo spoedig mogelijk duidelijkheid over te verkrijgen. Uiteindelijk gaat het om de leefbaarheid van onze dorpen!

meer
nieuws