Molen in Brielle

Zorgvuldigheid voor snelheid op Voorne aan Zee!

Datum

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over de energietransitie: 30 energieregio’s in Nederland maken plannen voor de opwek van zonne- en windenergie in hun omgeving. Gemeenten, waterschappen en de provincie werken samen met maatschappelijke partijen en inwoners aan zoeklocaties voor zon en wind, zodat die door de inwoners worden ondersteund. We noemen dat participatie en draagvlak. Heeft u er iets van gemerkt op Voorne? Ik niet veel!

Tot zover de theorie en de goede bedoelingen. Dit was een van de kritiekpunten die ik namens de VVD heb ingebracht in de Provinciale Statenvergadering over de Regionale Energie Strategieën: inwoners moeten beter betrokken worden en het draagvlak moet eenduidig worden vastgesteld. Daarnaast zijn de zoeklocaties onvoldoende uitgewerkt om nu, ongewijzigd, in het omgevingsbeleid te worden opgenomen. Want dan kunnen er vergunningen worden verleend. We weten nog niet eens hoeveel windmolens of zonnepanelen er op zo’n zoeklocatie komen, laat staan wat de impact op de omwonenden of de kosten ervan zijn.

Belangrijk om zorgvuldig verder te gaan en niet overhaast de plannen bij inwoners door te drukken. Daarnaast willen we de prioriteit bij zon op dak en dat zorgvuldig wordt gekeken naar innovaties, waaronder kernenergie, als oplossing voor de lange termijn.

Mirjam Nelisse
Statenlid VVD fractie Zuid-Holland

meer
nieuws