Smeerpaal

VVD blij met meer smeerpalen

Datum

De VVD Voorne aan Zee is blij dat in de raad van donderdag 25 mei de motie omtrent het plaatsen van smeerpalen in heel Voorne aan Zee unaniem is aangenomen. Op initiatief van de VVD diende zij samen met de coalitiepartijen IBV, PVaZ en BVNL en andere ondertekenaars een motie in om zonnebrandcrèmepalen te plaatsen op plekken in Voorne aan Zee waar van de zon wordt genoten. Bezoekers van deze gebieden kunnen bij de smeerpalen gratis zonnebrandcrème gebruiken om zich tegen de zon te beschermen. Tevens geeft de paal aan wanneer het goed zou zijn om de crème te smeren.
Eenzelfde motie werd in juni 2022 door de VVD ingediend in voormalig gemeente Westvoorne. Deze motie is destijds unaniem door de raad in Westvoorne aangenomen en heeft geleid tot het plaatsen van vijf smeerpalen afgelopen zomer. Het gebruik van deze zonnebrandcrèmepalen is positief geëvalueerd; er zijn veel smeerbeurten geweest, men weet zich goed tegen de zon te beschermen en de omliggende paviljoenhouders zijn positief over de palen. Het is daarom fijn dat de pilot uitgebreid kan worden naar ander plekken in Voorne aan Zee.
Goed smeren is belangrijk. Uit de kankeratlas van het Integraal Kankercentrum Nederland blijkt dat het aantal huidkankerdiagnoses in gemeente Voorne aan Zee hoger is dan verwacht op basis van het Nederlandse gemiddelde. VVD Voorne aan Zee is trots dat ook aankomende zomer iedereen zich in Voorne aan Zee kan beschermen tegen de zon op verschillende locaties. De fractie vindt het goed om te horen dat het college het Zilveren Kruis bereid heeft gevonden om een deel van de kosten te sponsoren.

meer
nieuws