Harmonisatie winkeltijdenverordening

VVD Voorne aan Zee blij met harmonisatie winkeltijden verordening

Datum

De VVD Voorne aan Zee vindt een gelijk speelveld voor alle ondernemers in Voorne aan Zee essentieel. De VVD Voorne aan Zee is om deze reden blij dat in de raadsvergadering van 25 mei de harmonisatie Verordening winkeltijden is behandeld en goedgekeurd. Dit naar aanleiding van vragen van de VVD Voorne aan Zee in de commissie Algemene Zaken en Middelen.
Met deze harmonisatie komt er een einde aan de drie winkeltijden verordeningen die van toepassing waren vanuit de voormalige gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. Met het harmoniseren van de verordening wordt de concurrentie tussen de ondernemers binnen de gemeente Voorne aan Zee rechtvaardiger.
De VVD Voorne aan Zee vindt eerlijke concurrentie binnen de gemeente zeer belangrijk. Dit kan alleen als alle ondernemers zich moeten houden aan dezelfde spelregels. De verordening winkeltijden biedt de ondernemer ruime mogelijkheden voor ondernemerschap en de unieke eigenschappen van de ondernemer spelen hierin een belangrijke rol. De ondernemers hebben in de nieuwe verordening de ruimte om zelf te kiezen wanneer zij hun deuren openen binnen de aangegeven kaders.
De Raad onderstreept het belang van harmonisatie en heeft ingestemd met de geharmoniseerde verordening winkeltijden gemeente Voorne aan Zee.

meer
nieuws