IMG_0004

Wijk Oude Goote in Brielle een stap dichterbij

Datum

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 juni is het bestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk Buitenplaats in de polder Oude Goote vastgesteld. De VVD is blij met het bouwplan dat zorgt voor een grote toename van het aantal woningen in Brielle. Het gevarieerde bestand van de 800 te bouwen woningen zal bestaan uit appartementen, rijtjeswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Dit zullen zowel koop als huurwoningen worden. Wat de prijzen worden is nog niet bekend maar Niels Braal gaf tijdens de raad aan blij te zijn dat in ieder geval de helft van de woningen sociale huur/koop- en betaalbare woningen  worden. 

Oude Goote wordt een groen opgezette wijk met een mooie overloop naar het polderlandschap. Vanuit de VVD werden complimenten gemaakt aan het college over het autoluwe karakter van de wijk wat bijdraagt aan een veilige wijk  waar kinderen op kunnen groeien. 

Daarnaast is er een punt van zorg geuit rond om de ontsluiting. Op de ontsluitingswegen van de nieuw te bouwen wijk zijn er momenteel al zeer regelmatig verkeersopstoppingen. De komst van de 800 woningen zal een extra verkeersstroom met zich mee brengen. De VVD heeft, net zoals een aantal andere partijen, gevraagd om een actueel verkeersonderzoek uit te laten voeren omdat er nu gewerkt is met statische gegevens die volgens de VVD niet accuraat genoeg zijn voor zo’n grote ontwikkeling. VVD wethouder Igor Bal heeft daarnaast toegezegd om al tijdens te bouw te bekijken hoe de verkeerssituatie zich ontwikkelt. Ook werd door de wethouder aangegeven dat er geluidswerende maatregelen genomen zullen worden zoals het plaatsen van speciaal asfalt om het verkeerlawaai te  verminderen voor de omwonenden. De VVD heeft ook gevraagd om in overleg met de MRDH te onderzoeken of het openbaarvervoer geoptimaliseerd kan worden voor zowel de nieuw te bouwen wijk als voor het Maerlant College.

meer
nieuws