Henk de Jong | VVD Voorne aan Zee

Zijn risico’s uit te sluiten?  Het zoeken naar een goede balans.

Datum

Het zomerseizoen is traditiegetrouw altijd het seizoen van de evenementen. Ook in Voorne aan Zee.  

De 1 April-viering, het Bevrijdingsfestival, Brielle Blues, de Burchtfeesten, de Wielerronde, de Vestingdagen en de Tintefeesten is zo maar even een greep uit het totale aanbod.

Er zijn er namelijk veel ……. veel meer.

Ik heb veel respect voor de vele vrijwilligers, die zich jaarlijks inzetten voor de organisatie van al deze evenementen. Het kost namelijk extreem veel tijd en inspanning om iets moois neer te zetten. Vanaf deze plaats wil ik ze dan ook hartelijk bedanken voor hun inzet. 

Al deze evenementen geven ontzettend veel kleur aan onze gemeente. Ze dragen bij aan leefbaarheid, de onderlinge verbondenheid en traditie.

Ook wordt onze gemeente hierdoor toeristisch aantrekkelijker. Wij zetten onszelf daardoor op de kaart.

Naar aanleiding van incidenten in het land wordt het wel steeds moeilijker om deze evenementen te organiseren. Veiligheid en veiligheidsbesef gaan een steeds zwaardere rol spelen en veelal kost dat dan extra geld doordat er extra maatregelen getroffen moeten worden (afsluitingen, beveiligers). Het is de vraag hoever je hiermee moet gaan. Het is een dilemma voor de burgemeester vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de openbare orde. In een degelijke voorbereiding zullen alle risico’s in kaart gebracht moeten worden om vervolgens te bepalen welke maatregelen getroffen moeten worden om het risico te beperken.

Het is dan uiteindelijk aan de burgemeester om een goede balans te kiezen. Aan de ene kant bevorderen van veiligheid en aan de andere kant niet doorslaan in (extreme) maatregelen. Het is soms een duivels dilemma. En je komt niet weg met de opmerking: ”Dat gebeurt niet in Voorne aan Zee”.  Je hoeft nog maar terug te denken aan de affaire met de monstertruck in Haaksbergen, die een aantal mensen het leven kostte. Dat wil je toch niet. Daartegenover staat dat je risico`s niet voor 100% kunt uitsluiten. Er kan dus altijd wat gebeuren en dat zullen we dus moeten accepteren.

De VVD is en blijft dan ook een groot voorstander van veilige evenementen, zonder overregulering.

Henk de Jong

Fractievoorzitter VVD Voorne aan Zee

meer
nieuws